CRYSSOFT EUROALIA
vă propune
Pagini de istorie americană
Claudia Maria Radu
de la comerțul cu sclavi negri la războiul de secesiune Cartea constituie un foarte dens și interesant manual indirect de istorie a Americii, adresându-se elevilor, studenților, precum și publicului larg de cititori. Revenind la instituția sclaviei, aceasta părea paradoxală într-un secol ce promova ideea egalității, dar era paradoxală prin faptul că ea s-a limitat doar la o rasă particulară a populației Americii, provocând efecte catastrofale asupra societății albe scindând-o ...