CRYSSOFT EUROALIA
vă propune
Radiografia spiritului creol: cazul Miron Radu Paraschivescu
Artur Silvestri
ediția a II-a Acest eseu nu-i o "cercetare" și nici o introducere pedestră într-o "operă" care, la drept vorbind, ar fi putut să aibă altitudine și nu-i, din nefericire, decât o schiță a ceea ce putea fi și n-a fost...