CRYSSOFT EUROALIA
vă propune
Modele de contracte și alte acte juridice. Modele de cereri și modele de acțiuni
Dr. Florin Ciutacu
ediția a II-a revizuită Modele de contracte și alte acte juridice, precum modele de cereri și modele de acțiuni, în următoarele domenii ale dreptului: Drept civil. Introducere în Dreptul civil. Subiectele Dreptului civil; Drept civil. Dreptul de proprietate și alte drepturi reale; Drept civil. Teoria generală a obligațiilor; Drept civil. Contracte; Drept civil. Succesiuni; Dreptul familiei; Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul de autor. Dreptul de proprietate industrială; Dreptul muncii; Drept comercial; Drept procesual civil; Contencios administrativ; Drept procesual penal