CRYSSOFT EUROALIA
vă propune
Studii istorice asupra Chiliei și Cetății Albe
Nicolae Iorga
ediția I-a anastatică după lucrarea cu același titlu apărută la Institutul de Arte Grafice Carol Göbl din București în anul 1899 Căci, dezlipite de trupul țării, Chilia și Cetatea Albă n-au devenit străine pentru noi: de drept, ele nu s-au putut înstrăina niciodată și, de fapt, ele au continuat, măcar în parte, să fie canalul prin care bogățiile țării se scurgeau în străinătate. Relații comerciale, religioase - episcopia, care îmbrățișa toate orașele încălcate de turcii de la noi,- culturale - trimitere de cărți, odăjdii, clădiri și reparări de biserici, - ne-au reunit totdeauna cu aceste membra disiecta ale patriei...