E-mail:   parola:  
Căutare avansată Cont nou | Cont nou pentru firme | Ai uitat parola?
Cărți     Second hand
 Cărți
    Dezvoltare personală
    Monografie, critică, eseu
    Istorie
    Contemporani
    Dosar
    Junior
    Drept
    SF, horror
    Business - Economie
    Clasici
    Trup, minte, spirit
    Polițiste
    Practic
    Versuri
    Psihologie, psihanaliză
    Paranormal
    Naturiste
    Filosofie
    Părinți
    Religii
    Medicină
    Enciclopedii, dicționare
    Culinare
    Aventurile copilăriei
    Thriller, aventuri
    Teatru
    Educație
    Dragoste
    Umor
    La taifas
    Turism
    Western
    Hai la joacă
    Capodopere
    Bibliografie școlară
    Limbi străine, dicționare
    Sport
    Război
    Capă și spadă
    Album
    Arte marțiale
    Second hand
 Hărți
    Turistice
 CD-uri audio
    Limbi străine, dicționare
 Softuri
    E-books
 Reviste
    Legislație, drept
    Cuvinte încrucișate
    Dosar
    Second hand
 Cele mai cumpărate
    English is fun!
    Plantele aromatice î ...
    Strategii de negociere
    Conversații decisive
    Secretele creativită ...
 Noutăți în magazin
    Istoria unei legende ...
    Pata-Tata. Șah
    Războiul Rece, altfel
    Totul depinde de tine!
    Păcatele Ardealului ...
 Lista noutăților
       
 EUROALIA+
    Program de afiliere
    Login afiliați
    Platforma SOL
 Pune o întrebare
    SC CrysSoft SRL
    Prin e-mail:
        
    Întrebări frecvente
 

Modele de contracte și alte acte juridice. Modele de cereri și modele de acțiuni

  Dr. Florin Ciutacu
Adaugă Modele de contracte și alte acte juridice. Modele de cereri și modele de acțiuni în coșul de cumpărături ...
Coperta cărții Modele de contracte și alte acte juridice. Modele de cereri și modele de acțiuni
Mărește coperta cărții Modele de contracte și alte acte juridice. Modele de cereri și modele de acțiunimărește coperta

Editura:
     Themis Cart
Anul apariției: 2008

monografie, 797 pag.
Format: 16x23 cm
ISBN: 978-973-1708-38-6

Preț: 66,47 lei
Cod produs: CFM0006A


Adaugă Modele de contracte și alte acte juridice. Modele de cereri și modele de acțiuni în coșul de cumpărături ...
Notă: Mai avem doar un exemplar pe stoc. Acesta este nou, dar are pe cotor o arsură de 4cm2, produsă prin frecare la transport.

ediția a II-a revizuită

     Modele de contracte și alte acte juridice, precum și alte acte juridice, precum modele de cereri și modele de acțiuni, în următoarele domenii ale dreptului:

Drept civil. Introducere în Dreptul civil. Subiectele Dreptului civil
 • Modele de acte constitutive și statute
  • Act constitutiv și Statut Asociație
   • Act constitutiv Asociație
   • Statut Asociație
    Dispoziții generale. Membrii asociației. Resursele patrimoniale. Conducerea și controlul asociației: Adunarea generală; Consiliul director; Controlul financiar. Veniturile și cheltuielile asociației. Dizolvarea și lichidarea. Dispoziții finale
  • Act constitutiv și Statut Fundație
   • Act constitutiv Fundație
   • Statut Fundație
    Denumirea, membrii fondatori, forma juridică, durata, patrimoniul și sediul. Scopul fundației. Organizare. Adunarea Generală. Consiliul de Administrație. Alte organe de conducere, supraveghere și control. Venituri și cheltuieli. Membri fondatori. Membri de onoare. Calitatea de membru: dobândire, exercitare, încetare. Încetarea activității. Dispoziții finale
 • Modele de acțiuni
  • Acțiune pentru constatarea nulității absolute
  • Acțiune pentru constatarea nulității absolute unor acte juridice de înstrăinare
  • Acțiune pentru anularea unor unui act juridic
  • Acțiune în anularea unui act juridic pentru vicii de consimțământ
  • Acțiune în nulitate pentru viciu de consimțământ (eroare obstacol - error in corpore)
  • Acțiune în anulare a unui act juridic pentru viciu de consimțământ (dol sau viclenie)
  • Acțiune în anulare a unui act juridic pentru viciu de consimțământ (violență)
  • Cerere de punere sub interdicție
  • Cerere de ridicare a interdicției
  • Cerere de declarare a dispariției
  • Cerere de declarare a morții prezumate
  • Cerere de rectificare a datei morții prezumate
  • Cerere de anulare a hotărârii declarative de moarte
  • Cerere pentru înregistrarea tardivă a nașterii (după trecerea unui an de la naștere)
  • Cerere de anulare, rectificare sau completare a unei înregistrări în registrul de stare civilă
  • Cerere de reconstituire sau întocmire ulterioară a unui act de stare civilă
  • Cerere pentru încetarea săvârșirii unei fapte ce aduce atingere unui drept personal nepatrimonial
  • Cerere de încuviințare de nume
  • Declarație de notorietate
  • Certificări notariale
   • Certificarea faptului că o persoană se află în viață
   • Certificarea faptului că o persoană se află într-un anumit loc
Drept civil. Dreptul de proprietate și alte drepturi reale
 • Modele de contracte și alte acte juridice
  • Act de schimb de terenuri
  • Contract de concesiune și exploatare bunuri sau/ și servicii
   Părțile contractante. Obiectul contractului de concesiune. Termenul. Redevența. Plata redevenței. Drepturile părților. Obligațiile părților: Obligațiile concesionarului. Încetarea contractului de concesiune. Clauze contractuale speciale. Răspunderea contractuală. Litigii. Alte clauze. Definiții
  • Convenție privind construirea unui drept de superficie
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Prețul contractului. Durata contractului. Data și locul plății. Drepturile și obligațiile superficiarului. Drepturile și obligațiile proprietarului. Răspunderea contractuală. Încetarea contractului. Forța majoră. Litigii.
  • Convenție privind construirea unui drept de uzufruct
   Părțile. Obiectul contractului. Durata contractului. Prețul contractului. Riscul contractului. Drepturile și obligațiile proprietarului. Drepturile și obligațiile uzufructuarului. Răspunderea contractului. Forța majoră. Litigii.
  • Convenție privind cedarea unui drept de uzufruct (model 1)
  • Convenție de cedare a uzufructului (model 2)
   Părțile contractului. Intrarea în vigoare a contractului. Durata contractului. Obiectul contractului. Efectele contractului. Încetarea contractului. Soluționarea litigiilor
  • Convenție privind cedarea unui drept de folosință
   Părți. Obiect și efecte. Încetare.
 • Modele de acțiuni
  • Acțiune posesorie. Model general (2 modele)
  • Acțiune posesorie în complângere (model general)
  • Acțiune posesorie în complângere (pentru tulburare de fapt a posesiei)
  • Acțiune posesorie în complângere (tulburare de drept a posesiei)
  • Acțiune posesorie de reintegrare (pentru tulburare violentă a posesiei - 2 modele)
  • Acțiune de ieșire din indiviziune (partaj) (model nr. 1)
  • Acțiune de ieșire din indiviziune (model nr. 2)
  • Acțiune în revendicare imobiliară (3 modele)
  • Acțiune de revendicarea unui imobil, deținut de un uzurpator (model 4)
  • Act de desistare de la proprietate
  • Cerere reconvențională la acțiunea în revendicare imobiliară
  • Acțiune în revendicare mobiliară
  • Acțiuni în materie de hotărnicie
   • Acțiune pentru confirmarea unei hotărnicii
   • Contestație în materie de hotărnicie făcută la instanța de drept comun
  • Acțiune de îngrădire a proprietății
  • Acțiune în grănițuire (2 modele)
  • Acțiune confesorie de servitute
  • Acțiune pentru asigurarea servituții scurgerii apelor naturale
  • Acțiuni privitoare la servitutea de vedere
   • Acțiune pentru asigurarea servituții de vedere
   • Acțiune pentru închiderea deschiderilor de vedere
  • Acțiune împotriva scurgerii streșinii
  • Acțiuni privitoare la servitutea de trecere
   • Acțiune pentru asigurarea servituții de trecere
   • Acțiune pentru asigurarea folosirii unei servituți de trecere
   • Acțiune pentru plata de despăgubiri datorate pentru servitutea de trecere
  • Acțiuni în uzucapiune
   • Uzucapiunea de lungă durată (de 30 de ani)
   • Uzucapiunea de scurtă durată (de la 10 la 20 de ani)
  • Acțiune în constatarea accesiunii imobiliare
  • Cerere pentru intabularea dreptului de proprietate asupra unui imobil
  • Cerere pentru intabularea drepturilor de proprietate pe baza unui contract de schimb
  • Cerere pentru înscrierea unui drept de superficie
  • Cerere pentru intabularea unui drept de uzufruct
  • Cerere pentru intabularea dreptului de servitute
  • Cerere de intabulare a dreptului de ipotecă
Drept civil. Teoria generală a obligațiilor
 • Modele de contracte
  • Cerere de ofertă
  • Ofertă
  • Scrisoare de comandă
  • Convenție de stipulație pentru altul
   Părțile contractului. Efectele contractului. Încetarea contractului
  • Convenție de novație
   Încheiată între. Părțile se înțeleg să schimbe obiectul raportului juridic obligațional de împrumut
  • Convenție de novație prin schimbare de debitor. Delegație perfectă
  • Convenție de cesiune de creanță
  • Convenție-cadru privind cedarea executării unor contracte
  • Act de subrogație
  • Notificare pentru punerea în aplicare a unei convenții de compensare
  • Promisiune bilaterală de dare în plată
  • Convenție de remitere de datorie
  • Contract de fidejusiune (cauțiune)
  • Contract de gaj
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Litigii. Clauze finale
  • Contract de ipotecă
  • Act de ipotecă în al doilea rang
  • Act de cesiune de rang de ipotecă
  • Contract de ipotecă asupra activelor fixe ale autorităților publice locale
   Obiectul acordului (Definiții. Referirile la documente). Ipoteca (Ipoteca și ipoteca asigurării. Valoarea garanției. Banca numită beneficiarul plății la prima pierdere. Stingerea Obligațiilor). Executarea ipotecii (Cazuri de executare silită și consecințele lor. Asigurare primară). Reprezentări și garanții (Reprezentări și garanții. Repetare). Prevederi (Gajul negativ. Certificarea și înregistrarea). Despăgubiri. Confirmări și certificări (Clauza de plată. Asigurarea suplimentară). Prevederi diverse (Nederogare. Drepturi cumulative. Prevederi separate). Legea și Jurisdicția. Anexa 1: Terenul și clădirile din cadrul Proprietății. Anexa 2: Polițe de asigurare
  • Convenție de revocare convențională a contractului
 • Modele de acțiuni
  • Acțiune în declararea simulației
  • Acțiune în restituirea îmbogățirii fără justă cauză
  • Acțiune întemeiată pe gestiunea de afaceri
  • Acțiune în restituirea plății lucrului nedatorat
  • Acțiune oblică
  • Acțiune pauliană
  • Acțiune pentru rezoluțiunea contractului
  • Acțiune pentru rezilierea contractului
  • Acțiune în despăgubiri pentru neexecutarea obligațiilor contractuale (în executare prin echivalent)
  • Acțiune în despăgubiri pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale
  • Acțiunea în răspundere civilă delictuală (model general)
  • Acțiune pentru repararea unui prejudiciu decurgând dintr-o faptă ilicită (2 modele)
  • Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de minor
  • Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de un terț
  • Acțiune de regres a comitentului împotriva prepusului pentru repararea prejudiciului cauzat terților
  • Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de animale
  • Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de clădiri
  • Acțiune pentru repararea prejudiciului cauzat de lucruri
  • Acțiune în regres
Drept civil. Contracte
 • Modele de contracte
  • Antecontract de vânzare-cumpărare
  • Antecontract de vânzare-cumpărare și contract de execuție construcție (pentru realizarea și vânzarea cu plata integrală a obiectivului "Locuința unifamilială" definit prezentului contract)
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Raporturile contractuale dintre părți. Obligațiile executanților-vânzători. Obligațiile beneficiarului-cumpărător. Alte prevederi. Termenul de execuție. Prețul contractului. Plăți, modalități de plată. Garanții și penalități. Cazuri de culpă. Forța majoră. Legea aplicabilă/ litigii. Notificări.
   • Anexa nr. 1 la antecontractul de vânzare-cumpărare. Achiziționarea unui teren pe care să se efectueze construcția
   • Anexa nr. 2 la antecontractul de vânzare-cumpărare. Contract de antepriză
    Părțile contractante. Obiectul contractului. Relațiile dintre părți. Obligațiile antreprenorului-vânzător. Obligațiile beneficiarului-cumpărător. Alte prevederi. Termenul de execuție. Prețul contractului. Plăți, modalități de plată. Garanții și penalizări. Cazuri de culpă. Forța majoră. Legea aplicabilă/ litigii. Notificări
   • Anexa nr. 2/a Date de recunoaștere a investițiilor
    Amplasament, condiții urbanistice. Indicatori urbanistici propuși. Arhitectura. Descrierea soluțiilor adoptate (parterul, mansarda). Soluții propuse privind asigurarea exigențelor minime de calitate. Siguranța la foc. Siguranța în exploatare. Împrejurimi. Curtea
  • Contract de vânzare-cumpărare
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Efectele contractului. Răspunderi și sancțiuni. Forța majoră. Legea aplicabilă. Litigii. Alte clauze.
  • Contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere
   Obligațiile părților. Prețul.
  • Cesiunea unui drept litigios
  • Contract de schimb imobiliar (model 1)
  • Contract de schimb imobiliar (model 2)
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Durata contractului. Obligațiile părților. Răspunderea pentru evicțiune asupra bunului imobil. Clauze finale.
  • Contract de schimb mobiliar
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Durata contractului. Obligațiile părților. Clauză penală. Forța majoră. Notificările între părți. Litigii. Clauze finale
  • Contract de donație
  • Contract de donație apartament cu uzufruct viager
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Clauze finale
  • Contract de locațiune
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Obligațiile părților. Durata contractului. Prețul contractului. Sublocațiunea contractului. Cesiunea contractului. Încetarea contractului. Forța majoră. Notificările între părți. Litigii. Clauze finale
  • Contract de închiriere a unei locuințe
  • Contract de arendare
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Efectele contractului. Încetarea locațiunii (contractului de arendare). Anexa nr. 1 (Inventarul bunurilor arendate). Anexa nr. 2 (Planul de situație al bunurilor arendate).
  • Contract de antepriză și subantepriză
   Părțile contractului. Dispoziții preliminare (Intrarea în vigoare a contractului. Durata de execuție a lucrărilor. Părțile componente ale contractului. Definiții). Obiectul contractului (Lucrarea de realizat. Prețul lucrării). Efectele contractului (Obligațiile antreprenorului: Obligația de a executa lucrarea promisă. Obligația de predare a lucrării executate. Obligația de a conserva lucrul până la predare. Obligația de garanție pentru vicii. Obligația de plată a unor penalități. Obligațiile..., în calitate de beneficiar: Obligații preliminare începerii lucrărilor. Obligația de plată a prețului. Obligația de a recepționa și prelua lucrarea. Suportarea riscurilor: Răniri de persoane și prejudicii aduse bunurilor materiale. Inspecția lucrărilor.) Suspendarea lucrărilor. Proprietatea intelectuală. Încetarea contractului. Transmisiunea contractului. Transformarea contractului. Garanții. Soluționarea litigiilor. Alte clauze.
  • Contract de mandat
   Părțile contractului. Obiectul mandatului. Obligațiile mandatarului. Obligațiile mandantului. Încetarea mandatului.
  • Procură generală (model general)
  • Procură specială (model general)
  • Contract de împrumut cu consumație (mutuum)
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Termene. Temei legal. Dobânda. Răspunderea contractuală. Obligațiile împrumutatului. Litigii. Alte clauze.
  • Contract de împrumut cu dobândă
  • Contract de împrumut de folosință (comodat)
   Părțile contractului. Intrarea în vigoare și durata contractului. Obiectul contractului. Efectele contractului (Obligațiile comodatarului: Obligația de conservare a lucrului; Obligația de folosire a lucrului potrivit destinației acestuia; Obligația de a suporta cheltuielile de folosință (de întreținere) a lucrului; Obligația de restituire a lucrului; Suportarea riscurilor de către comodatar. Obligațiile comodantului: Obligația de restituire a cheltuielilor făcute cu lucrul; Obligația de a-l despăgubi pe comodatar pentru daunele provocate de viciile lucrului.) Transmisiunea contractului. Transformarea contractului. Garanții. Încetarea contractului. Soluționarea litigiilor.
  • Convenție de încetare a unui contract de comodat
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Termene. Scopul contractului. Drepturile și obligațiile părților. Litigii. Clauze finale.
  • Contract de depozit (2 modele)
  • Contract de societate civilă
  • Contract de constituire a societății civile profesionale de avocați
  • Societate civilă de avocați. Statut
   Formă, obiect, scop, denumirea (formă profesională), sediu. Industria (munca). Capitalul social. Coordonarea societății. Deciziile colective ale asociaților. Conturile și informarea asociaților cu privire la rezultatele obținute de societate. Cesiunea și transmiterea părților sociale. Exercitarea profesiei. Prorogarea, desființarea și lichidarea. Condiția suspensivă și publicitate.
  • Contract de societate agricolă
   Denumirea, firma, durata și sediul societății. Obiectul de activitate. Capitalul social și aportul asociaților fondatori. Răspunderea asociaților. Conducerea societății. Administrarea societății. Împuternicirea pentru îndeplinirea formalităților de constituire. Dispoziții.
  • Statut de societate agricolă
   Denumirea și firma societății. Forma de constituire și durata societății. Delimitarea teritorială, sediul, sucursalele și filialele societății. Obiectul de activitate. Capitalul social, majorarea și reducerea acestuia. Asociații. Drepturile și îndatoririle asociaților. Adunarea generală. Consiliul de administrație. Controlul gestiunii sociale. Activitatea societății. Registrele societății. Modificarea formei juridice, dizolvarea, fuziunea și lichidarea societății. Rezolvarea litigiilor și alte dispoziții finale. Anexe (Proces-verbal. Ordine de zi. Încheiere de autentificare. Tabel nominal cu persoanele semnatare ale contractului de societate. Tabel cu valoarea aporturilor în natură - terenuri - aduse în societate de către membrii asociați. Tabel cu valoarea aporturilor în natură - construcții - aduse de către membrii asociați. Tabel cu aporturile în natură - active circulante - aduse de către membrii asociați. Tabel cu active fixe - bunuri mobile și imobile - aduse ca aport de membrii asociați. Tabel cu numărul de părți sociale deținute de membrii asociați. Lista membrilor comisiei de cenzori. Tabel cu persoanele care au drept de semnătură socială. Tabel nominal cu membrii fondatori ai societății agricole... Acte emise de societatea agricolă)
  • Contract de rentă viageră
  • Contact de întreținere
  • Contract de tranzacție
  • Contract de sponsorizare
   Părțile contractului. Obiectul contractului. Efectele contractului. Încetarea contractului. Soluționarea litigiilor. Alte clauze
 • Modele de acțiuni
  • Acțiune pentru anularea vânzării
  • Acțiune în repetiție
  • Cerere de chemare în garanție pentru evicțiune totală
  • Acțiunea cumpărătorului evis împotriva vânzătorului
  • Acțiune pentru revocarea donației
  • Acțiune pentru executarea în natură a obligațiilor contractuale
  • Acțiuni introduse de locatar
   • Acțiune în vederea predării și ocupării lucrului închiriat
   • Acțiune în constatarea stării lucrului închiriat
   • Acțiune în vederea asigurării folosinței pașnice a lucrului închiriat
   • Acțiune de reintegrare
   • Acțiune introdusă de locatar
   • Acțiune în evacuarea persoanelor care ocupă fără contract de închiriere o suprafață locativă
   • Acțiune în evacuarea persoanelor care ocupă în mod abuziv sau prin fraudă o locuință
  • Acțiune pentru restituirea împrumutului
  • Acțiune în restituirea unor bunuri ce au făcut obiectul unui depozit necesar
  • Acțiune a comodatantului împotriva comodatarului pentru restituirea lucrului împrumutat
Drept civil. Succesiuni
 • Modele de acte juridice în materia dreptului succesoral
  • Testament mistic, olograf sau autentic
  • Codicil pentru lămurirea, modifiarea, anularea sau adăugarea unor dispoziții testamentare
  • Partaj testamentar făcut de ascendenți
  • Declarații de acceptare/renunțare la o succesiune
   • Declarație de acceptare expresă a succesiunii
   • Declarație de acceptare a unei succesiuni
   • Declarație de acceptare a unei succesiuni sub beneficiu de inventar (2 modele)
   • Acceptarea succesiuni sub beneficiu de inventar făcută pentru un minor sub 14 ani sau pentru un interzis de către reprezentantul lor legal
   • Declarație de acceptare a succesiunii sub beneficiu de inventar făcută de minorul care a împlinit 14 ani
   • Declarație de renunțare la succesiune
  • Deschiderea procedurii succesorale notariale și inventarierea bunurilor succesorale
  • Act de împărțeală voluntară (partaj) (2 modele)
  • Supliment de certificat de moștenitor
 • Modele de acțiuni
  • Cereri de trimitere în posesiune
   • Cerere pentru trimiterea în posesiune a unei averi succesorale
   • Cerere pentru trimiterea în posesiune provizorie a averii unui absent
   • Cerere pentru trimiterea în posesiune pe baza unui titlu executoriu
  • Acțiune de ieșire din indiviziune (partaj) (2 modele)
  • Cerere pentru anularea certificatului de moștenitor care a confirmat împărțeala voluntară și pentru redactarea împărțelii
  • Acțiune în petițiune de ereditare
  • Acțiune în predarea legatului universal și punerea sa în posesia bunurilor cuprinse în legat
  • Acțiune pentru predarea legatului cu titlu universal
  • Acțiune pentru predarea legatului cu titlu particular
  • Cerere de separare a patrimoniilor formulată de creditori
  • Acțiune pentru anularea certificatului de moștenitor
  • Acțiune pentru anularea certificatului de moștenitor și declanșarea moștenirii vacante
  • Acțiune în nulitatea testamentului
  • Acțiune în revocarea legatelor (pentru neîndeplinirea sarcinii sau pentru ingratitudine)
  • Acțiune în reducțiunea liberalităților excesive
  • Acțiune în nulitatea actului de opțiune succesorală
  • Cerere de raport al donațiilor
Dreptul familiei
 • Modele de contracte
  • Contract de tranzacție
 • Modele de acțiuni
  • Acțiune în stabilirea filiației față de mamă
  • Cerere pentru a se încuviința copilului să poarte numele părintelui față de care a fost stabilită filiația
  • Cerere de deschidere a procedurii adopției interne
  • Acțiune în declararea nulității adopției
  • Acțiune pentru constatarea nulității absolute a căsătoriei
  • Acțiune pentru anularea căsătoriei
  • Acțiune pentru stabilirea paternității
  • Acțiune de contestare a recunoașterii paternității
  • Acțiune pentru tăgăduirea paternității
  • Acțiune pentru acordarea pensiei copilului minor
  • Acțiune pentru stabilirea domiciliului minorului
  • Cerere de chemare în judecată pentru a avea legături personale cu minorul
  • Cerere pentru decăderea părintelui din drepturile părintești
  • Cerere pentru redarea exercițiului drepturilor părintești
  • Acțiune pentru acordarea pensiei părinților
  • Acțiune pentru majorarea pensiei de întreținere
  • Acțiune pentru reducerea pensiei de întreținere
  • Acțiune de divorț
  • Acțiune de divorț când ambele părți sunt de acord cu desfacerea căsătoriei
  • Acțiune pentru încredințarea minorilor spre creștere și educare
  • Acțiune pentru înapoierea copilului minor de la persoanele care îl dețin fără drept
  • Acțiune pentru plata pensiei de întreținere pentru copii
  • Acțiune pentru împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei
  • Acțiune pentru împărțirea bunurilor comune după desfacerea căsătoriei
Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul de autor. Dreptul de proprietate industrială
 • Modele de contracte
  • Contract de editare
  • Contract de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor
   Părți contractante. Obiectul contractului. Teritorialitate. Condiții de securitate a bazei de date, metode de exploatare. Renumerația. Termenul de cedare. Rezilierea contractului. Notificări. Litigiile. Forța majoră. Dispoziții finale
  • Contract de cesiune neexclusivă a drepturilor patrimoniale de autor
   Obiectul contractului. Renumerația. Obligațiile cedentului. Obligațiile cesionarului. Durata contractului. Încetarea contractului. Alte clauze
  • Contract de consultanță privind protecția dreptului de autor
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Obligațiile părților. Obligațiile beneficiarului. Durata contractului. Renumerația și modalități de plată. Clauză penală. Forța majoră. Clauza de confidențialitate. Încetarea contractului. Litigii. Clauze finale
  • Contract de consultanță privind protecția proprietății industriale
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Obligațiile părților. Durata contractului. Prețul și modalități de plată. Statutul juridic al consultantului. Clauză penală. Forța majoră. Notificările între părți. Litigii. Clauză de confidențialitate. Încetarea contractului. Clauze finale. Anexă (Angajament. Obiect. Sfera circulației informațiilor. Durata angajamentului. Sancțiuni. Încetarea angajamentului)
  • Contract de licență de software
  • Contract de franchising (2 modele)
   Definiții. Licența și durata. Deschiderea de magazine. Pregătirea personalului. Manuale și know-how. Dreptul franchisorului de a retrage anumite produse. Mărci de fabrică, comerț, serviciu. Activitatea de distribuție a produselor. Comenzile adresate franchisorului. Prețul. Redevențe. Livrarea produselor. Vicii ascunse. Plata. Restricții de concurență. Încetarea contractului. Forța majoră. Consecințe ale încetării efectelor contractului. Cesiunea contractului. Notificări. Prevederi finale
  • Contract de franchising
   Obiectul contractului. Prevederi generale. Durata contractului. Drepturile și obligațiile Francizorului. Drepturile și obligațiile Beneficiarului. Deschiderea și funcționarea restaurantului Beneficiarului. Plata redevențelor. Școlarizarea Personalului Beneficiarului. Garanții. Reclamații. Penalizări. Forța majoră. Arbitraj. Alte clauze
  • Contract de licență
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Termen. Valoarea. Obligațiile licențiatului. Obligațiile licențiatorului. Valoarea licenței. Litigiile. Reziliere
  • Contract de know-how
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Durata contractului. Prețul contractului. Obligațiile părților contractante. Alte clauze. Invaliditatea parțială. Divizarea contractului. Cesiunea contractului. Forța majoră. Notificare între părți. Soluționarea litigiilor. Încheierea contractului. Clauze finale. Anexă: Angajament (Obiect. Sfera circulației informațiilor. Durata angajamentului. Sancțiuni. Încetarea angajamentului.)
  • Contract de prestări servicii privind realizarea de materiale publicitare
   Obiectul contractului. Termenul contractului. Obligațiile părților. Valoarea contractului. Termene de livrare. Răspunderea contractuală. Litigii. Forța majoră. Rezilierea contractului. Confidențialitate. Dispoziții finale
  • Contract privind servicii tipografice
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Comanda beneficiarului. Termenul contractului. Prețul contractului. Obligațiile prestatorului. Clauză penală. Forța majoră. Litigii. Notificări. Clauze finale
  • Contract de prestație artistică a unui actor
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Renumerații și condiții de plată. Durata și locul executării contractului. Obligațiile teatrului. Obligațiile actorului. Răspunderea contractuală. Soluționarea litigiilor. Alte clauze
  • Contract de proiectare
   Părțile contractante. Termenul. Obiectul contractului. Plata. Răspunderea contractuală. Încetarea contractului. Forța majoră. Litigii. Dispoziții finale
  • Contract de publicitate
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Durata contractului. Obligațiile părților. Preț. Modalități de plată. Răspunderea contractuală. Forța majoră. Litigii. Dispoziții finale.
  • Contract de furnizare servicii Internet
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Termenul contractului. Tarife și modalități de plată. Activarea serviciului. Servicii oferite. Încetarea contractului. Notificări. Litigii. Forța majoră. Dispoziții finale
  • Contract de utilizare a unui program pentru calculator
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Termenul contractului. Garanții. Prețul contractului. Obligațiile părților. Clauză penală. Forța majoră. Notificările între părți. Clauză de confidențialitate. Litigii. Încetarea contractului. Clauze finale. Angajament (Obiect. Sfera circulației informațiilor. Durata angajamentului. Sancțiuni pentru nerespectarea angajamentului. Încetarea angajamentului.)
Dreptul muncii
 • Modele de contracte
  • Contract individual de muncă
   Părțile contractante. Obiectul contractului. Durata contractului. Locul de muncă. Felul muncii. Atribuțiile postului. Condițiile de muncă. Durata muncii. Concediul. Salariul. Drepturi specifice legate de sănătatea și securitatea în muncă. Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în muncă. Alte clauze. Drepturi și obligații generale ale părților. Dispoziții finale
  • Act adițional cu clauză de pregătire profesională
  • Act adițional cu clauză de confidențialitate și clauză de fidelitate
  • Contract colectiv de muncă
  • Fișa postului
  • Regulament intern
 • Modele de acțiuni
  • Model orientativ de cerere de chemare în judecată introdusă de către un salariat împotriva angajatorului care i-a provocat un prejudiciu
  • Model orientativ de acțiune în pretenții formulată de angajator împotriva salariatului
  • Contestație împotriva deciziei de concediere individuală
Drept comercial
 • Modele de contracte
  • Contract de vânzare-cumpărare de mărfuri cu plata în rate
  • Contract de carte de credit (de utilizare a cărții de credit pentru cumpărare de mărfuri sau servicii)
  • Contract de distribuție
  • Contract de distribuție exclusivă
  • Act de mecenat
  • Contract de asociere în participațiune
  • Cerere de autorizare pentru desfășurarea unei activități comerciale de către o persoană fizică independentă
  • Cerere pentru obținerea autorizației de asociație familială
  • Contract de societate mixtă - S.R.L.
  • Contract de asociere între două societăți (societate mixtă)
  • Contract de societate în nume colectiv
  • Act constitutiv societate în comandită simplă
  • Contract de societate pe acțiuni și contract de societate în comandită pe acțiuni
  • Acte privind constituirea unei societăți cu răspundere limitată
   • Act constitutiv al societății cu răspundere limitată
   • Procură de constituire a unei societăți comerciale cu răspundere limitată
   • Hotărâre
   • Procură pentru încheierea unui contract de comodat
   • Contract de împrumut de folosință (comodat)
   • Hotărâre
   • Declarație (2 modele)
   • Specimen de semnătură (2 modele)
  • Cerere de avizare a unei societăți medicale cu personalitate juridică (S.R.L.)
  • Convenții de cesiune de părți sociale ale unei societăți cu răspundere limitată
   • Convenție de cesiune de părți sociale (2 modele)
   • Convenție de cedare de părți sociale
  • Conveție de cesiune de capital social integral
  • Contract de societate ce poate fi adaptat la orice formă asociativă
  • Proiect de fuziune
  • Regulament de Organizare și Funcționare a unei societăți comerciale
  • Contract de depozit bancar
  • Contract de depozit în docuri și antrepozite
  • Contract de leasing
  • Contract de leasing imobiliar
  • Contract de leasing autovehicule
  • Contract de management
  • Contract de transport auto de călători și bagaje
  • Contract de transport de mărfuri
  • Contract de barter
  • Convenție de reprezentare
  • Contract de comision (2 modele)
  • Contract de consignație
  • Contract de agent
  • Contract de curtaj. Găsirea și atragerea clientelei
  • Scrisoare de angajament a unui voiajor comercial
  • Contract de credit bancar
  • Acord de împrumut
  • Contract de împrumut bancar
  • Contract de asistență financiară
  • Contract de audit financiar și de certificare a bilanțului contabil
  • Contract de cont curent
  • Convenție privind o garanție suplimentară în bani
  • Contract de factoring (2 modele)
  • Contract de parteneriat
  • Contract de comercializare pachet de servicii turistice
  • Contract de consultanță (2 modele)
  • Contract de consultanță în domeniul Marketing
  • Contract de locație a gestiunii
  • Contract de prelucrare în lohn
  • Contract de pregătire sportivă
  • Acord de transfer al unui sportiv
  • Contract de asigurare autovehicul
  • Contract de ipotecă bancar
  • Contract pentru prestări servicii medicale
  • Contract de cooperare în domeniul serviciilor medicale
  • Contract-cadru pentru prestări servicii
  • Contract de prestări servicii de proiectare
  • Contract de garanție reală mobiliară
  • Cerere pentru acceptare și pentru plată prin intervenție
  • Acceptantul (plătitorul) pentru onoare promite a interveni la nevoie
  • Solicitare pentru prelungirea termenului de plată
  • Acordarea prelungirii termenului de plată
 • Modele de cereri și acțiuni
  • Acțiune în regularizarea societății
  • Acțiune în declararea nulității societății
  • Acțiune în anularea Hotărârii Adunării Generale
  • Acțiune pentru suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale
  • Opoziție împotriva Hotărârii Asociaților
  • Acțiune în retragerea asociatului
  • Acțiune în excluderea asociatului
  • Acțiune pentru dizolvarea judiciară a societății a oricărui asociat
  • Acțiune în numirea lichidatorului
  • Acțiune privind plata dividendelor
  • Acțiune în radierea unei înmatriculări sau a unei mențiuni
  • Procedura prealabilă introducerii cererii de chemare în judecată (evaluabilă în bani) în materie comercială
  • Acțiune în pretenții întemeiată pe nerespectarea obligației privind plata prețului vânzării comerciale
  • Cerere de somație de plată
  • Cerere în anularea ordonanței privind somația de plată
  • Cerere de protest pentru neplată
  • Cerere din partea creditorului pentru deschiderea acțiunii cambiale
  • Cerere pentru anularea unei cambii
  • Cerere de învestire cu formulă executorie a cambiei
  • Opoziție la executarea cambială
  • Acțiune contra A.V.A.S. în constatarea nulității contractului de ipotecă și în radierea ipotecii
  • Contestație la executare formulată de debitor sau de terț contra A.V.A.S.
  • Cerere de deschidere a procedurii falimentului
  • Acțiune în anularea hotărârii arbitrale
  • Acțiune privind recunoașterea hotărârii arbitrale străine
  • Acțiune pentru încuviințarea executării hotărârii arbitrale străine
Drept procesual civil
 • Modele de contracte
  • Contract de tranzacție
  • Contract de depozit și sechestru
  • Darea de dată certă
  • Model de cerere de admitere în avocatură
  • Contract de colaborare privind exercitarea activității de avocat
  • Contract de asistență juridică
  • Împuternicire avocațială
  • Convenție civilă privind interpretarea/ traducerea unui act juridic
 • Modele de acțiuni
  • Cerere de chemare în judecată
  • Întâmpinare
  • Cerere de intervenție principală
  • Cerere de intervenție accesorie
  • Cerere de chemare în judecată a altei persoane
  • Cerere de chemare în garanție
  • Cerere de arătare a titularului dreptului
  • Cerere reconvențională
  • Cerere de sechestru judiciar
  • Cerere de sechestru asigurator
  • Cerere de ridicare a sechestrului asigurator
  • Cerere de recurs
  • Cerere de apel
  • Contestație în anulare
  • Cerere de suspendare a executării hotărârii atacate cu contestație în anulare
  • Cerere de revizuire și suspendare a executării hotărârilor supuse revizuirii
  • Cerere de strămutare
  • Cerere de recuzare
  • Cerere pentru asigurarea dovezilor
  • Cerere pentru constatarea unei stări de fapt
  • Cerere de amânare a judecării procesului
  • Cerere pentru depunerea unor acte la dosar și a listei cu martori
  • Cerere pentru eliberarea unui act din dosar
  • Cerere de preschimbare a termenului de judecată
  • Cerere de lăsare a cauzei mai la sfârșitul ședinței
  • Cerere de declarare a dezbeerilor secrete
  • Cerere de repunere în termenul de apel (recurs) pierdut
  • Cerere de repunere în termen pentru încuviințarea executării silite
  • Cerere de introducere în cauză a moștenitorior
  • Cerere de repunere pe rol a cauzei suspendate
  • Cerere de renunțare la judecată
  • Cerere de renunțare la însuși dreptul pretins
  • Cerere privind pronunțarea unei hotărâri parțiale
  • Cerere pentru a se lua act de tranzacție
  • Cerere de constatare a perimării de drept
  • Cerere pentru îndreptarea a erorii materiale
  • Cerere de refacere a înscrisurilor și hotărârilor dispărute
  • Cerere privind lămurirea/ înlăturarea dispozițiilor potrivnice din hotărârile judecătorești
  • Cerere de completare a hotărârii judecătorești
  • Cerere de ordonanță președințială (2 modele)
  • Acțiune în constatare
  • Cerere de renunțare la calea de atac
  • Cerere pentru învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri definitive și irevocabile
  • Cerere de executare silită
  • Cerere de încuviințare a executării silite
  • Contestație la titlu
  • Contestație la executarea propriu-zisă
  • Cerere de poprire asigurătorie
  • Cerere de validare a propririi
  • Contestație împotriva popririi
  • Contestație pentru suspendarea executării
  • Cerere de întoarcere a executării
  • Model de cerere prin care se aduce la cunoștința instanței alegerea/ schimbarea domiciliului uneia dintre părți în cursul judecății
  • Modele de cerere pentru depunerea unei liste cu martori
  • Cerere pentru acordarea de scutiri/ reduceri/ eșalonări/ amânări pentru plata taxelor de timbru și a cauțiunilor
  • Cerere pentru apărare și asistență gratuită printr-un avocat
  • Cerere pentru aplicare a amenzii judiciare
  • Cerere de acordare de despăgubiri pentru amânarea nejustificată a judecării cauzei sau a executării silite
  • Cereri necontencioase
  • Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta/ privind dovada existenței pe rolul instanței a unei cauze
  • Cerere de eliberare de copii legalizate de pe încheierea de ședință sau de pe celelalte înscrisuri aflate la dosar
  • Cerere de legalizare a copiei unei hotărâri judecătorești
  • Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru
  • Cerere pentru instituirea curatelei
Contencios administrativ
 • Acțiune în anularea actului administrativ
 • Acțiune în obligarea autorității administrative la emiterea unui act administrativ
 • Acțiune în pretenții constând în despăgubiri materiale și morale
 • Acțiune împotriva ordonanțelor Guvernului
 • Excepția de nelegalitate
Drept procesual penal
 • Eșalonarea plății amenzii
 • Revocarea măsurilor de siguranță
 • Cerere de revocare a suspendării condiționate a executării pedepsei sau a revocării suspendării pedepsei sub supraveghere
 • Cerere de revocare în cazul neexecutării obligaților civile
 • Anularea suspendării condiționate a executării pedepsei ori anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, pentru infacțiuni săvârșite anterior condamnării cu suspendare
 • Constatarea reabilitării de drept în cazul suspendării condiționate a executării pedepsei (sau a suspendării pedepsei sub supraveghere)
 • Cerere de contopire a pedepselor pentru infracțiuni concurente
 • Cerere de modificare a pedepsei în caz de recidivă post condamnatorie
 • Cerere de înlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii
 • Cerere de liberare condiționată
 • Cerere de liberare a minorului din centrul de reeducare înainte de a deveni major
 • Cerere de înlăturare sau modificare a pedepsei
 • Contestație la executare
 • Acordarea asistenței juridice învinuitului sau inculpatului
 • Acordarea asistenței juridice celorlalte părți
 • Cerere de continuare a procesului penal
 • Constituirea ca parte civilă
 • Cerere de introducere sau intervenire în proces a persoanei responsabile civilmente
 • Cerere de intervenire în procesul penal a părții responsabile civilmente
 • Cerere de recuzare
 • Cerere de încuviințare a probelor
 • Cerere de luare a măsurilor asiguratorii
 • Plângere împotriva măsurii asiguratorii
 • Contestație împotriva măsurii asiguratorii
 • Cerere de restituire a unor bunuri
 • Cerere de restabilire a situației de fapt anterioare săvârșirii infracțiunii
 • Cerere de îndreptare a erorilor materiale evidente
 • Cerere de scutire sau reducere a amenzii
 • Plângere prealabilă adresată organului de urmărire penală
 • Plângere prealabilă adresată instanței
 • Cerere de retragere a plângerii prealabile
 • Cerere de împăcare a părților
 • Cerere de suspendare a urmăriri sau judecății penale
 • Cerere de liberare provizorie sub control judiciar
 • Cerere de liberare provizorie pe cauțiune
 • Plângere
 • Denunț
 • Plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală
 • Cerere de strămutare a judecării cauzei penale
 • Cerere de amânare a judecății
 • Cerere pentru depunerea listei de martori
 • Cerere de renunțare la martori
 • Cerere de apel
 • Cerere de repunere în termenul de apel și pentru suspendarea executării hotărârii atacate
 • Cerere de apel peste termen
 • Renunțare la apel
 • Retragere a apelului
 • Cerere de depunere a apelului la instanța competentă
 • Revenire asupra renunțării la apel și de declarare a apelului
 • Însușire a apelului declarat declarat de procuror și retras de procurorul unității ierarhic superioare
 • Cerere de recurs
 • Cerere de repunere în termenul de recurs, de suspendare a executării hotărârii atacate și de declarare a recursului
 • Renunțare la recurs
 • Revenire asupra renunțării la recurs și declararea recursului
 • Retragere a recursului
 • Însușire a recursului declarat de procuror și retras de procurorul unității ierarhic superioare
 • Depunere a recursului la instanța a cărei hotărâre se atacă
 • Contestație în anulare
 • Cerere de suspendare a executării
 • Cerere de revizuire
 • Cerere de constatare a reabilitării de drept
 • Cerere de reabilitare judecătorească
 • Cerere de anulare a reabilitării
 • Cerere de reparare a pagubelor în cazul condamnării sau arestării pe nedrept
 • Acțiune în regres a statului
 • Cerere în caz de dispariție a înscrisurilor judiciare
 • Acțiune în repararea pagubei cauzate prin erori judiciare

cumpără acest produs ...

     Lucrarea conține, de asemenea, comentarii ale autorului, precum și trimiteri la doctrină și jurisprudență.
 

A N U N Ț    I M P O R T A N T !

Pe perioada epidemiei de Coronavirus, comnezile vor fi expediate în fiecare zi de luni la prima oră și vor ajunge la destinație spre sfârșitul săptămânii!

Vă mulțumim pentru înțelegere!
 


Disponibilitate: Produsul se află pe stoc în depozitul propriu CrysSoft Euroalia. Stocul se actualizează zilnic.
Termen de livrare: pachetele sunt expediate în 1-2 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii și ajung la destinație în 3-5 zile lucrătoare. Produsele sunt expediate direct din depozitul nostru, prin Poșta Română în sistem ramburs.
Taxe poștale: gratuit pentru pachetele de peste 150 de lei, între 6 și 8 lei pentru comenzi sub 75 de lei și reduceri progresive între 75 și 150 de lei.
Cadou: Pachetele ce conțin cărți primesc cadou un semn de carte, indiferent de valoarea comenzii!

Comentarii: Nu există nici un comentariu...

Adaugă un comentariu...


Vă mai recomandăm:
Drept procesual civil. Culegere de spețe. Modele de acțiuni și alte acte juridice. Modele de acțiuni, Dr. Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  culegere de spețe,  47,68 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Teoria generală a obligațiilor civile și comerciale. Culegere de spețe. Modele de contracte. Modele de acțiuni, Dr. Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  culegere de spețe,  33,23 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Dr. Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  curs universitar,  14,45 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Drept comercial. Culegere de spețe. Legislație. Modele de contracte. Modele de cereri și modele de acțiuni, Dr. Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  culegere de spețe,  56,84 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Dr. Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  drept,  9,16 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Enigma morții, A. A. Nalceagian, EuroPress Group
carte,  psihologie, psihanaliză,  monografie,  31,50 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Supă de pui pentru suflet - a 4-a porție, Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Amaltea
carte,  second hand,  povestiri scurte,  13,48 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Vrăjitorul, Edgar Wallace, Karo Tour
carte,  polițiste,  roman politist,  15,41 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Vedenii, Gheorghe Săsărman, Ideea Europeană
carte,  contemporani,  pe stoc, în curs de procesare,  15,75 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Poate nu știați...  
       Puteți să vedeți prezentări mai complexe, dacă alegeți la categorii opțiunea Afișează imagini și descrieri...  

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker