CRYSSOFT EUROALIA
vă propune
Cenzura a murit, trăiască cenzorii
Marin Radu Mocanu
Pentru a încerca, acum, să răspundem la o întrebare firească: de ce Partidul unic s-a preocupat atât de "militant" de literatură și de artă, asumându-și însărcinarea de a le "îndruma" și "educa"?, aducem cât mai multe probe documentare ale vremii, începând cu a doua parte a deceniului cinci al secolului trecut și cu întregul deceniu al șaselea. Suntem conștienți de faptul că ținem în mâini o carte incendiară...