CRYSSOFT EUROALIA
vă propune
Codul comercial
îngrijită de Dr. Florin Ciutacu
ediție neoficială Despre comerț în genere. Despre comerțul maritim și despre navigație. Despre faliment. Despre exercițiul acțiunilor comerciale și despre durata lor. La întocmirea acestei lucrări au fost avute în vedere practica judiciară și arbitrală, doctrina și actele normative publicate până la data de 26 februarie 2008.