CRYSSOFT EUROALIA
vă propune
Garanțiile personale oferite de persoane fizice. Studiu de drept comparat
Aurelia Colombi Ciacchi
Sunt garanții persoane fizice asimilați din punct de vedere juridic consumatorilor? Nivele de reglementare. Instrumente juridice de protecție a garantului. Justificarea diferențelor de regim juridic în ceea ce privește mijloacele de protecție a garantului. Garanțiile oferite de către persoanele fizice în sistemul oferit de DCFR (Proiectul de cod civil european)...