CRYSSOFT EUROALIA
vă propune
Drept civil - Curs de teoria generală a drepturilor de creanță
Istrate N. Micescu
Prelegeri susținute la Facultatea de Drept din București în anul universitar 1932-1933, cu adnotări de P.C. Vlachide.