CRYSSOFT EUROALIA
vă propune
Codul de procedură civilă român adnotat
Florin Ciutacu
Lucrarea cuprinde și textele articolelor abrogate din cod și actele normative înlocuitoare. În anexele cărții se regăsesc un tabel cu actele normative corespondente articolelor din Codul de procedură civilă și un index alfabetic pe materii. La întocmirea lucrării au fost avute în vedere practica judiciară și arbitrală, literatura juridică de specialitate, precum și actele normative publicate până la data de 1 decembrie 2005.