CRYSSOFT EUROALIA
vă propune
Constituția României
îngrijită de dr. Florin Ciutacu
Republicată 2003 Articolul 1 (1) România este un stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. (2) Forma de guvernământ a statului este republica. (3) România este un stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate...