CRYSSOFT EUROALIA
vă propune
Contribuția franceză la Dreptul european al contractelor: comentariu asupra proiectului francez de reformă a dreptului contractelor
Ole Lando
Selecțiuni din Cuprins: PECL, DCFR și Dreptul Contractual European. Sfera de cuprindere a PPC. Principiile Călăuzitoare ale PPC. Structura PPC. PPC adaugă și modifică PECL. Considerații finale privind PCC. Terminologia Contractuală Comună (TCC)...