E-mail:   parola:  
Căutare avansată Cont nou | Cont nou pentru firme | Ai uitat parola?
Cărți     Psihologie, psihanaliză
 Cărți
    Monografie, critică, eseu
    Contemporani
    Dezvoltare personală
    Istorie
    Dosar
    Clasici
    SF, horror
    Drept
    Paranormal
    Filosofie
    Versuri
    Trup, minte, spirit
    Polițiste
    Junior
    Business - Economie
    Psihologie, psihanaliză
    Practic
    Părinți
    Medicină
    Enciclopedii, dicționare
    Naturiste
    Thriller, aventuri
    Religii
    Dragoste
    La taifas
    Culinare
    Aventurile copilăriei
    Turism
    Teatru
    Bibliografie școlară
    Educație
    Limbi străine, dicționare
    Război
    Album
    Umor
    Western
    Capodopere
    Hai la joacă
    Capă și spadă
    Arte marțiale
    Sport
    Second hand
 Hărți
    Turistice
 CD-uri audio
    Limbi străine, dicționare
 Softuri
    E-books
 Reviste
    Legislație, drept
    Cuvinte încrucișate
    Second hand
 Cele mai cumpărate
    În oglinda destinului
    Cum se fabrică o emo ...
    Din neamul lupilor: ...
 Noutăți în magazin
    Știința despre om și ...
    Sânge albastru
    Franco. Un bilanț is ...
    Și noi am fost acolo ...
    Talleyrand - sfinxul ...
 Lista noutăților
       
 EUROALIA+
    Program de afiliere
    Login afiliați
    Platforma SOL
 Pune o întrebare
    SC CrysSoft SRL
    Prin e-mail:
        
    Întrebări frecvente
 

Psihologie judiciară

  Prof. Univ. Dr. Tudorel Badea Butoi, psih. dr. expert criminalist
Adaugă Psihologie judiciară în coșul de cumpărături ...
Coperta cărții Psihologie judiciară
Mărește coperta cărții Psihologie judiciarămărește coperta

Editura:
     Solaris Print

curs universitar, 535 pag.
Format: 17,5x24,5 cm, cartonată
ISBN: 978-606-92201-1-5

Preț: 110,78 lei
Cod produs: CTP0002C


Adaugă Psihologie judiciară în coșul de cumpărături ...
tratat universitar - teorie și practică

     Readucând în realitatea demersului către adevăr personalitatea umană implicată în drama judiciară cu toate atributele care o definesc: libertate, demnitate, inviolabilitate, prezumție de nevinovăție etc., psihologia modernă impune dreptului o serie de exigențe fără îndeplinirea cărora actul de justiție rămâne un exercițiu steril, tehnicist, lipsit de credibilitate și forță, erodat continuu de propria-i ineficiență și căzând în desuetudine ...
     psih. dr. Tudorel Butoi

cumpără acest produs ...

     Selecțiuni din Cuprins:
 • În loc de prefață: opinii ale unor specialiști
 • Introducere
Considerații introductive
 • Scurt istoric
  • Analiza asupra evoluției școlii românești de psihologie judiciară
  • Stadiul psihologiei judiciare în plan mondial
 • Argumente privind necesitatea studiului psihologiei judiciare în contextul problematicii dreptului
 • Exigențele psihologiei judiciare față de actul de justiție. Definiția psihologiei judiciare
 • Obiectul psihologiei judiciare și conexiunile interdisciplinare
  • Conexiunile psihologiei judiciare cu psihologia generală, cu psihologia socială și cu alte ramuri ale psihologiei
  • Conexiunile psihologiei judiciare cu diferite ramuri ale științelor juridice
Actul infracțional din perspectivă exploratorie (Exemplificări pe cazuistică specifică crimelor cu mobil sexual)
 • Secțiunea A
  • Actul infracțional din perspectivă exploratorie ("scena crimei" - perspectiva psihologică asupra interpretării comportamentelor umane cu finalitate criminogenă - personalitatea făptuitorului și amprenta psihocomportamentală - "profiler crime") - "Serial killers"
  • Componența psihologică: motivul și rațiunea de a ucide (perspectiva psihologiei judiciare)
  • Determinarea motivației
  • Infractorii organizați (cei care își premeditează acțiunea) și infractorii neorganizați (cei care nu-și premeditează acțiunea)
  • Infracțiunea premeditată (predilect finalizată de psihopatul sexual)
  • Infracțiunea nepremeditată (predilect finalizată de psihotici)
  • Clasificări
  • Violența interpersonală
  • Atacul cu viol și/sau sodomia
  • Deviația orientată către atac
 • Secțiunea B
  • Crima și criminalul în serie
 • Secțiunea C
  • Tehnici de profiling
   • Metoda FBI: analiza locului infracțiunii
   • David Canter: psihologia investigativă
   • Brent Turvey: analiza probelor comportamentale
   • Modul de operare versus semnătura psiho-comportamentală
   • Profiling-ul geografic
Personalitatea infractorului (Particularități tipologice. Factori conjuncturali - Situație declanșatoare - Cuplul penal "victimă-agresor" - Trecerea la act)
 • Concepte, tipologii, particularități
 • Conceptul de personalitate în psihologia judiciară
 • Nucleul personalității criminale - trecerea la act - pragul delicvenței
 • Componentele personalității
 • Trăsăturile personalității
 • Tipuri de personalitate
  • Tipologia lui C. G. Jung
  • Valoarea tipologiilor
 • Personalitatea infractorului recidivist
 • Particularitățile psihologice ale diferitelor categorii de infractori
 • Cuplul penal victimă-agresor (identificarea agresorilor și autoprotecția victimală)
  • Psihologia victimei - sursă orientativă în conturarea de versiuni, ipoteze și cerc de bănuiți
  • Strategii preventive și de contracarare a victimizării
Psihologia martorului și mărturiei
 • Instituția martorului și a mărturiei
  • Martorul și mărturia din perspectiva principiului aflării adevărului în procesul judiciar
  • Considerații juridice vizând forța probantă a mărturiei
  • Considerații psihologice vizând martorul în demersul judiciar (jurământul de martor, comentariu psihologic)
 • Eveniment judiciar. Eveniment testimonial. Mărturia - proces psihologic
  • Recepția senzorială a evenimentului judiciar
  • Decodificarea evenimentului judiciar. Interpretare. Atribuire de sens
  • Memorarea evenimentului judiciar. Stocarea informației în raport cu dinamica uitării
  • Redarea - reactualizarea evenimentului judiciar. Evenimentul testimonial
 • Perspectiva magistratului asupra aprecierii forței probante a mărturiei
  • Izvorul mărturiei din punct de vedere al sursei
  • Mărturia din perspectiva legăturii martorului cu pricina și cu părțile în proces
 • Repere particulare vizând mărturia și martorul
  • Martorul persoană minoră. Aspecte psihologice ale etiologiei minciunii în comportamentul juvenil
  • Psihologia martorului minor
  • Probleme tactice cu privire la ascultarea minorilor
  • Mărturia între bună și rea-credință
   • Martorul de bună credință. Consecințele disfuncționale din perspectiva factorilor psihologici (Iluziile. Martorul în eroare. Martorul mincinos)
   • Protecția martorilor - perspective juridice și psiho-sociale
    • Martorul între vulnerabilitate și protecție. Cazuistica exemplificativă comentată
    • Protecția martorului - exigența complexă a justiției contemporană
    • Colaborarea internațională în materia protecției martorilor
  • Mărturia din perspectiva structurii caracteriale a martorului și a mediului de proveniență. Mentalități. Cutume. Obiceiuri
  • Mărturia și concordanța conținuturilor
  • Mărturia și contradictorialitatea conținuturilor
  • Reguli și procedee tactice aplicate în ascultarea martorilor. Strategii și atitudini în identificarea și contracararea martorului de rea-credință
  • Raționamente (deducții/inducții). Analogii. Interpretări asupra conținutului mărturiei
Psihologia interogatoriului judiciar - Ancheta (personalitatea umană în raporturi de opozabilitate și confruntare)
 • Noțiuni introductive - distincții și conotații asupra interogatoriului judiciar din perspectiva adunării dovezilor (urmărirea penală din perspectivă psihologică)
 • Investigarea personalității din unghiul observației comportamentului expresiv
 • Problematica psihologică a relației anchetator-anchetat
  • Contactul interpersonal în biroul de anchetă judiciară
  • Comunicarea non-verbală - reguli tactice specifice raporturilor interpersonale de opozabilitate și confruntare
  • Reguli tactice specifice raporturilor interpersonale de opozabilitate și confruntare
 • Etape și strategii de interogare a învinuitului sau inculpatului
  • Etapele ascultării învinuitului sau inculpatului
  • Strategii de interogare a învinuitului sau inculpatului (bănuitului)
 • Sondarea sentimentului de vinovăție
 • Elemente explicative privind procesele psihologice post-infracționale
 • Elemente de psihologie a infractorului din perspectiva tipologiilor umane. Contracararea atitudinilor de rezistență la interogatoriu
 • Coordonatele psihologice ale recunoașterii comiterii faptei. De la refuzul recunoașterii la mărturisire
 • Aspecte psihologice privind calitățile personale ale anchetatorului
  • Calitățile psiho-intelectuale și moral afective ale anchetatorului
 • Intima convingere
 • Modele de conduită și tipuri de anchetatori
Simtomatica comportamentului simulat - aparent - inaparent pe terenul duplicității - detecția matricei infracționale - tehnica "lie detector"
 • Comportamentul infracțional din perspectivă psihologică
  • Considerații de psihologie judiciară asupra vinovăției ca atitudine psihică și realitate juridică
  • Matricea infracțională (culpabilizatoare). Matricea morală din perspectiva contradictorialității
  • Comportamentul infracțional din perspectiva reperelor sale psihologice
   • Dinamica secvențelor comportamentale
   • Etimologia suportului psihologic
  • Matricea morală
 • Comportamentul simulat - indici și indicatori orientativi în selecția cercului de bănuiți
  • Noțiuni și definiții asupra comportamentului simulat
  • Exprimarea aspectului inaparent în comportamentul simulat
  • Indicatorii verbali, motori și fiziologici ai conduitei simulate în expresia aparentă (semnificația și sensul stimulilor declanșatori de emoție)
   • Indicatori fiziologici, semnificația și sensul stimulilor declanșatori de emoție în simulare
   • Mijloace psihologice de detectare a tensiunii psihice cuprinse în chestionare și teste de personalitate
 • Detectarea științifică a conduitelor duplicitare (simulate, mincinoase). Utilizarea tehnicii "lie detector" - poligraf
  • Scurt istoric și evoluție în materie
  • Fundamentul științific al constatării stresului psihologic
  • Mijloace tehnice de exprimare
  • Caracteristici care pun în evidență emoția determinată de disimularea adevărului
  • Etapele examinării
  • Constatării tehnico-științifice ce se pot efectua
  • Detecția comportamentelor simulate privită din perspectiva legislației române în vigoare
 • Concluzii cu caracter practic-aplicativ
  • Apartenența mijloacelor de detecție a stresului emoțional
  • Locul și momentul utilizării
  • Forța probantă
  • Exigențele tehnicii
  • Raportul de constatare tehnico-științifică
  • Statutul legal
Psihologia judecății (Psihologia contradictorialității din perspectiva aflării adevărului)
 • Duelul judiciar
  • Instituția judecății din perspectiva duelului judiciar
   • Instituția judecății
   • Implicațiile psihologice ale duelului judiciar
   • Considerații psihologice asupra rolului activ al judecătorului vis-á-vis de principiul contradictorialității în judecarea pricinii
   • Considerații psihologice asupra rolului activ al judecătorului vis-á-vis de principiul nemijlocirii în judecarea pricinii
   • Implicații psihologice privind imparțialitatea și echilibrul pa care-l dă judecătorul aprecierii probelor
  • Problematica raportului apărare-acuzare (Psihologia acuzatorului public. Psihologia avocatului)
  • Testarea intersubiectivă, expresie a raționamentului juridic al judecătorului
  • Prevențiunea specială și prevențiunea generală ca efect al duelului judiciar
 • Psihologia intimei convingeri (De la interogatoriu la luarea hotărârii)
  • Intima convingere - realitate mentală, cognitiv-afectivă, energizată volitiv
   • Definiții. Considerații
  • Evaluarea și coroborarea probelor în procesul formării convingerii intime ca trăire psihică de nezdruncinat
   • Declarațiile învinuitului sau ale inculpatului
   • Declarațiile părții vătămate
   • Declarațiile martorului
   • Înscrisurile
   • Înregistrările audio sau video
   • Fotografiile
   • Constatările tehnico-științifice
   • Constatările medico-legale
   • Expertizele
   • Mijloacele materiale de probă
  • Garanții psihologice și de personalitate ale intimei convingeri (Exigențe morale, exigențe profesionale, exigențe legale)
  • Problematica psihologică a deliberării și opiniei separate
   • Deliberarea
   • Opinia separată (profesionalism, curaj, echilibru psihic)
 • Psihologia magistratului (Repere psihologice, exigențe psihointelectuale și moral-afective)
  • Comentarii juridice și socio-psihologice asupra actelor normative care reglează implicarea judecătorului ca personalitate în actul de justiție
  • Considerații socio-juridice cu privire la implicația judecătorului în stadiul actual al societății românești
  • Exigențele morale, juridice și social-etice impuse de "Codul de conduită pentru persoanele răspunzătoare de aplicarea legii"
  • Profilul psiho-intelectual și moral-afectiv al magistratului
   • Integritatea funcțiilor senzoriale
   • Gândirea
   • Memoria
   • Capacitatea înțelegerii psihologice (empatia)
   • Clarviziunea
   • Echilibrul. Toleranța
   • Lipsa prejudecăților, a antipatiei sau simpatiei pentru justițiabili
   • Buna-credință
  • Conotații psihologice asupra deliberării în pronunțarea sentinței
 • Avocatul - Personalitatea în templul justiției (coordonate psihologice)
  • Considerații generale
   • Talent și vocație în arta avocatului. Comentarii asupra conceptului de talent
   • Inteligența în arta avocatului. Avocatul ca om de știință
   • Avocatul artist
   • Avocatul profesionist al vocației
   • Moral și imoral pe terenul apărării
   • Personalitatea avocatului-profesionist și strateg
  • Psihologia apărării - Metode psihologice utilizate de avocat
   • Persuasiune. Sugestie. Transparență
   • Comunicarea în raporturile interpersonale (manipulare mentală)
   • Influența convingerii intime. Procedee: argumentarea și persuasiunea
   • Pledoaria. Comentarii psihologice. Talent, inspirație, improvizație
Eroarea judiciară. Mecanisme psihologice
 • Punerea problemei
 • Erori judiciare - scurt istoric
 • Problematica erorii judiciare în drept. Problematica psihologică a intimei convingeri
 • Surse de distorsiune psihologică implicate în erorile judiciare
 • Izvoare și surse de eroare în demersul judiciar
  • Motivul probațiunii ca sursă de eroare. Expertiza criminalistică (posibilități, limite, surse de eroare)
  • Motivul cercetării judecătorești ca sursă de eroare. (Instanța vis-á-vis de eroarea judiciară)
Probleme juridice și psihologice privind detenția penitenciară
 • Făptuitorul din perspectiva mediului privativ de libertate
  • Noțiuni generale. Puncte de vedere și accepțiuni asupra pedepsei prin privarea de libertate
  • Reglementări internaționale privind tratamentul infractorilor
  • Consecințele sociopsihologice ale privării de libertate
  • Mediul închis (închisoarea)
  • Problematica deținutului
  • Potențialul patogen al mediului privativ
  • Principiul deschiderii mediului privativ
  • Tratamentul diferențiat în mediul privativ
  • Etichetarea socială
  • Paradoxul penitenciar
  • Psihologia individului care a săvârșit infracțiunea
  • Factorii implicați în determinarea comportamentului infractorului
  • Personalitatea infractorului
  • Caracteristici ale personalității și modificările sale pe parcursul executării pedepsei cu închisoarea
  • Tipologia infractorului
  • Problematica recidivei și factorii care influențează recidiva
  • Personalitatea infractorului recidivist
  • Pedepse și sancțiuni
  • Aplicarea și executarea pedepsei închisorii
 • Fenomene psihosociologice ale mediului privativ de libertate
  • Șocul depunerii (încarcerării)
  • Percepția deținutului asupra pedepsei și a mediului privativ
  • Fenomenul de prizonizare și deprizonizare
  • Ierarhia și statutul
  • Agresivitatea și violența
  • Frustrarea
  • Problema frustrare-agresiune
  • Teritorialitatea
  • Stresul
  • Violența colectivă
  • Panica
  • Automutilările. Refuzuri de hrană. Tatuajele
  • Tulburări psihice
  • Suicidul
  • Homosexualitatea
  • Zvonul
  • Grup. Relații interumane
 • Considerații și interpretări juridice asupra recidivei ca instituție de drept penal
  • Tratamentul penal al recidivei
  • Unele particularități psihologice ale infractorului recidivist
  • Problematica psihologică a recidivei
  • Aspecte psihologice determinante pentru delicvența și recidiva minorilor
  • Deținuți adulți recidiviști în închisoare
 • Modelarea personalității umane în închisoare
  • Posibilități de diagnoză a periculozității unor deținuți
  • Educatorul în mediul penitenciar
  • Relația de ajutor în mediul penitenciar
  • Opiniile deținuților privind mesajul educativ
  • Probleme specifice ale performanțelor și creativității în munca deținuților
 • Noi direcții de cercetare
  • Noi direcții în perfecționarea regimului pedepselor. Sistemul probațiunii în România
  • Scurtă prezentare a instituției probațiunii
  • Probațiunea în România
  • Activitatea practică în programele experimentale
  • Implicațiile legislative și administrative ale constituirii unui serviciu de probațiune și reabilitare socială în domeniul justiției penale în România
Conduite dizarmonice din perspectiva expertului psiholog și a psihologiei judiciare
 • Problematica simulării - disimulării
 • Problematica psihologică a conduitelor autodistructive (actul suicidar)
 • Problematica psihologică a conduitelor heteroagresive (conduite agresive)
 • Problematica psihologică a disfuncționalității principalelor procese și funcții psihice
 • Efectele produselor psihofarmacologiei în tratamentele psihopatologice
  • Expertiza medico-legală psihiatrică
  • Influența personalității asupra actului infracțional
 • Investigația psihologică
  • Posibilități, limite și obiective ale investigației psihologice pe terenul psihologiei judiciare
 • Instrumentar de psihodiagnoză - testul standardizat
  • Metoda Rorschach
  • Testul Szondi
  • Testul Luscher
  • M. M. P. I.
  • T. A. T.
  • Testul Rosenzweig
 • Investigația psihologică în expertiza și psihologia judiciară
  • Scop și deziderat în expertiza psihiatrică
  • Considerații psihologice asupra problematicii discernământului
  • Aportul instrumental de investigație psihologică în expertiza psihiatrică
  • Examinări paraclinice în expertiza psihiatrică
  • Cercetări asupra potențialului delicvent în incidența judiciară
Problematica psihologică a actului de administrație publică
 • Justiția administrației publice din perspectivă psihologică
  • Considerații psihologice asupra implicației funcționarului public în înfăptuirea actului de justiție
  • Reglementări juridice și psihologice privind conduita profesională a organelor de urmărire și cercetare penală
 • Perspectiva psihologică asupra comportamentului reprezentanților autorităților de stat
  • Laturi structurale ale personalității umane
  • Personalitatea și comportamentul uman
  • Metode utilizate în investigarea fenomenelor psihice
  • Comportamentul normal și comportamentul deviant
 • Factori psihologici implicați în relația interpersonală cetățean-funcționar public
  • Timiditate. Afectivitate. Agresivitate
  • Determinanți psihologici ținând de temperament
  • Determinanți psihologici ținând de caracter
  • Aspecte psihologice particulare ale contactului dintre funcționarul public și publice (grupuri sau mulțimi)
 • Concluzii

cumpără acest produs ...
 

Disponibilitate: Produsul se află pe stoc în depozitul propriu CrysSoft Euroalia. Stocul se actualizează zilnic.
Termen de livrare: pachetele sunt expediate în 1-2 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii și ajung la destinație în 3-5 zile lucrătoare. Produsele sunt expediate direct din depozitul nostru, prin Poșta Română în sistem ramburs.
Taxe poștale: gratuit pentru pachetele de peste 150 de lei, între 6 și 8 lei pentru comenzi sub 75 de lei și reduceri progresive între 75 și 150 de lei.
Cadou: Pachetele ce conțin cărți primesc cadou un semn de carte, indiferent de valoarea comenzii!

Comentarii: Nu există nici un comentariu...

Adaugă un comentariu...


Vă mai recomandăm:
Drept internațional privat, Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  curs universitar,  57,81 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Dreptul transporturilor, Florin Făiniși, Pinguin Book
carte,  drept,  curs universitar,  57,81 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Cursuri de Drept procesual penal și de Criminalistică. Prelegeri, studii, articole, comentarii și opinii juridice. Articole, comentarii și opinii juridice, sociale și politice, George G. Vrăbiescu, Nicolae G. Vrăbiescu, Themis Cart
carte,  drept,  curs universitar,  197,19 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Dreptul securitatii sociale, Alexandru Țiclea, Universul Juridic
carte,  drept,  curs universitar,  116,56 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Dr. Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  curs universitar,  34,67 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Dreptul mediului, Florin Făiniși, Pinguin Book
carte,  drept,  curs universitar,  66,47 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Psihologia succesului, Ivan Ognev, Fundația Culturală Ideea Europeană
carte,  psihologie, psihanaliză,  psihologie,  46,20 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Alimentație și sănătate, Sara C. Thompson, Karo Tour
carte,  trup, minte, spirit,  viață și sănătate,  18,00 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Spiritul românesc în fața unei dictaturi, Nicolae Breban, Ideea Europeană
carte,  monografie, critică, eseu,  monografie,  64,68 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Poate nu știați...  
       După ce dați o comandă primiți un mesaj de e-mail la care trebuie să răspundeți...  

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker