E-mail:   parola:  
Căutare avansată Cont nou | Cont nou pentru firme | Ai uitat parola?
Cărți     Second hand
 Cărți
    Monografie, critică, eseu
    Contemporani
    Dezvoltare personală
    Istorie
    Dosar
    SF, horror
    Clasici
    Drept
    Trup, minte, spirit
    Versuri
    Junior
    Filosofie
    Business - Economie
    Paranormal
    Părinți
    Polițiste
    Thriller, aventuri
    Enciclopedii, dicționare
    Medicină
    Naturiste
    Psihologie, psihanaliză
    La taifas
    Dragoste
    Religii
    Practic
    Turism
    Aventurile copilăriei
    Culinare
    Teatru
    Educație
    Umor
    Western
    Limbi străine, dicționare
    Bibliografie școlară
    Capodopere
    Album
    Război
    Hai la joacă
    Sport
    Arte marțiale
    Capă și spadă
    Second hand
 CD-uri audio
    Limbi străine, dicționare
 Softuri
    E-books
 Hărți
    Turistice
 Reviste
    Legislație, drept
    Cuvinte încrucișate
    Second hand
 Cele mai cumpărate
    În oglinda destinului
 Noutăți în magazin
    Femeile înșală bărba ...
    Templierii. Istorie ...
    Și noi am fost acolo ...
    Trauma
    Egiptul și Grecia An ...
 Lista noutăților
       
 EUROALIA+
    Program de afiliere
    Login afiliați
    Platforma SOL
 Pune o întrebare
    SC CrysSoft SRL
    Prin e-mail:
        
    Întrebări frecvente
 

Garanțiile de executare a obligațiilor: garanțiile personale și garanțiile reale

  Florin Ciutacu
Adaugă Garanțiile de executare a obligațiilor: garanțiile personale și garanțiile reale în coșul de cumpărături ...
Coperta cărții Garanțiile de executare a obligațiilor: garanțiile personale și garanțiile reale
Mărește coperta cărții Garanțiile de executare a obligațiilor: garanțiile personale și garanțiile realemărește coperta

Editura:
     Themis Cart
Anul apariției: 2006

monografie, 689 pag.
Format: 21x30 cm
ISBN: 973-87473-9-2

Preț: 167,43 lei
Cod produs: CFG0005C


Adaugă Garanțiile de executare a obligațiilor: garanțiile personale și garanțiile reale în coșul de cumpărături ...
Notă: Mai avem doar câteva bucăți pe stoc. Acestea sunt puțin prăfuite: au stat pe rafturile unor librării.

     Selecțiuni din Cuprins:

Introducere
 • Considerații generale privind garantarea obligațiilor
 • Funcțiile garanțiilor
 • Comparație între garanțiile personale și garanțiile reale
Garanțiile personale
 • Fidejusiunea sau cauțiunea convențională
  • Introducere
   • Definiția și reglementarea fidejusiunii
    • Dreptul român
    • Noțiunea de garanție personală în dreptul comparat
     • Sistemul de drept romano-germanic
     • Sistemul de drept common-law
     • Alte sisteme de drept
   • Terminologie
   • Garanțiile personale privite din punct de vedere diacronic
    • Perioada premergătoare dreptului roman
    • Dreptul roman
     • Introducere
     • Garanțiile personale în epoca veche
     • Garanțiile personale în epoca clasică
     • Garanțiile personale neformale
    • Perioada Evului Mediu
    • Dreptul vechi românesc
    • Perioada modernă și contemporană
  • Natura juridică, formarea și întinderea fidejusiunii
   • Caractere juridice
    • Fidejusiunea este o garanție personală
    • Fidejusiunea este un contract de drept privat
    • Caracterul consensual
    • Contract de bună-credință. Controversă. Obligația de informare
    • Caracter intuituu personae. Controversă
    • Caracterul accesoriu
     • Generalități
     • Consecințele accesorialității
      • Fidejusiunea urmează soarta obligației principale
      • Fidejusiunea nu poate întrece datoria debitorului principal și nici nu poate fi contractată sub condiții mai oneroase
      • Consecința dedusă din art. 1657 Cod civil
      • Fidejusorul poate opune debitorului toate excepțiile care aparțin debitorului principal și care sunt inerente datorie
     • Accesorialitatea - criteriu de delimitare a fidejusiunii față de alte instituții juridice
     • Excepții de la regula accesorialității
      • Cazul prevăzut de art. 1653 alin. 2 C. civ.
      • Cazul prevăzut de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată și modificată
      • Situații care nu constituie excepții de la regula accesorialității
    • Caracterul unilateral. Situații în care contractul de fidejusiune devine sinalagmatic
     • Unilateralitatea
     • Caracterul sinalagmatic
    • Caracterul gratuit sau oneros. Controversă
     • Teoria contractului gratuit
     • Teoria contractului oneros
     • Teoria contractului neutru
    • Caracterul civil sau comercial
    • Caracter aleatoriu?
   • Condițiile de valabilitate ale contractului de fidejusiune
    • Capacitatea
    • Consimțământul
     • Exteriorizarea consimțământului
     • Viciile de consimțământ
    • Obiectul
     • Regulile generale
      • Obiectul contractului de fidejusiune trebuie să existe
       • Garantarea prin fidejusiune a obligațiilor prezente, a obligațiilor viitoare și a obligațiilor eventuale
       • Fidejusiunea nedeterminată și fidejusiunea limitată
      • Obiectul contractului de fidejusiune trebuie să fie determinat sau determinabil
      • Obiectul contractului de fidejusiune trebuie să fie licit și moral
     • Obligații susceptibile de a fi garantate prin fidejusiune
      • Obligații care pot fi garantate
      • Obligații care nu pot fi garantate
    • Cauza
    • Forma. Condiții privitoare la probă
    • Condiția privitoare la domiciliu – condiție specială
    • Condiția solvabilității - condiție specială
  • Efectele fidejusiunii sau cauțiunii
   • Raporturile dintre creditor și fidejusor
    • Fidejusiunea fără clauză de solidaritate. Noțiuni generale
    • Beneficiul de discuțiune
    • Beneficiul de diviziune
   • Raporturile dintre debitorul principal și fidejusor
    • Generalități
    • Regresul ordinar după plată
     • Acțiunea personală a fidejusorului
      • Natura juridică a acțiunii personale a fidejusorului
      • Obiectul acțiunii în regres
     • Regresul fidejusorului ca efect al subrogației în drepturile creditorului
      • Comparație cu acțiunea personală
      • Regresul fidejusorului împotriva terțului detentor al imobilului ipotecat
      • Subrogația în drepturile creditorilor care beneficiază de alte garanții
      • Efectul solidarității între debitori asupra regresului fidejusorului subrogat
     • Pierderea acțiunii în regres
    • Regresul înainte de plată
   • Raporturile dintre cofidejusori
  • Stingerea fidejusiunii
   • Stingerea fidejusiunii pe cale de consecință
    • Excepții opozabile creditorului
     • Considerații introductive
     • Plata pură și simplă
      • Condițiile plății
      • Imputația plății
      • Ofertele reale
     • Darea în plată
     • Plata cu subrogare
      • Subrogația convențională
      • Subrogația legală
      • Efectele subrogației în privința fidejusiunii
     • Novația
      • Feluri și condiții generale
      • Efectele novației asupra fidejusiunii
     • Delegația
      • Delegația perfectă
      • Delegația imperfectă
      • Delegația de plată
     • Remiterea de datorie
      • Generalități
      • Efectele remiterii de datorie în privința fidejusiunii
     • Compensația
      • Compensația legală
      • Compensația convențională sau facultativă
      • Compensația judecătorească
      • Compensația în dreptul internațional privat
     • Confuziunea
      • Noțiuni generale
      • Efectele confuziunii asupra fidejusiunii
      • Efectul încetării confuziunii asupra fidejusiunii
     • Imposibilitatea fortuită de executare
     • Prescripția extinctivă
      • Principiul
      • Întreruperea prescripției contra debitorului principal are efect interuptiv și asupra fidejusiunii
     • Termenul extinctiv
     • Nulitatea relativă și nulitatea absolută
      • Nulitatea relativă
      • Nulitatea absolută
     • Efectul excepției de neexecutare a contractului
     • Rezoluțiunea
     • Rezilierea
     • Revocarea
      • Revocarea donațiilor
      • Revocarea testamentelor
       • Revocarea voluntară
       • Caducitatea
       • Revocarea judiciară
     • Stingerea obligației principale prin acordul părților
     • Denunțarea unilaterală
     • Decesul uneia din părțile contractante
    • Excepții inopozabile creditorului
    • Cazuri în care obligația fidejusorului subzistă
     • Plata pură și simplă
     • Darea în plată
     • Plata cu subrogare
      • Subrogația convențională
      • Subrogația legală
     • Novația
     • Delegația
      • Delegația perfectă
      • Delegația imperfectă
     • Remiterea datoriei
     • Compensația
     • Confuziunea
     • Imposibilitatea fortuită de executare
     • Nulitatea
     • Excepția de neexecutare a contractului
     • Rezoluțiunea și rezilierea
     • Decesul uneia din părțile contractante
   • Stingerea pe cale principală
    • Cazurile din dreptul comun
     • Plata pură și simplă
     • Darea în plată
     • Plata cu subrogare
     • Novația
     • Remiterea de datorie
      • Remiterea tacită
      • Remiterea expresă
       • Remiterea făcută fidejusorului
       • Remiterea făcută numai unuia dintre fidejusori
       • Cazul în care creditorul descarcă pe fidejusor primind ceva în schimb
     • Compensația
     • Confuziunea
     • Imposibilitatea fortuită de executare
     • Prescripția extinctivă
     • Nulitatea
     • Excepția de neexecutare a contractului
     • Rezoluțiunea și rezilierea
     • Stingerea obligației fidejusorului prin acordul părților
     • Decesul fidejusorului
    • Mod de stingere propriu fidejusiunii
     • Dispoziția articolului 1682 din Codul civil
     • Originea romană a articolului 1682 din Codul civil
     • Persoanele care pot invoca prevederile articolului 1682 din Codul civil
     • Condițiile cerute pentru ca fidejusorul să poată invoca dispoziția articolului 1682 din Codul civil
   • Efectele prorogării termenului acordat fidejusorului
 • Reguli specifice fiecărui tip de fidejusiune
  • Fidejusiunea simplă
  • Fidejusiunea solidară
   • Comparație între fidejusiune și solidaritatea pasivă
    • Generalități
    • Beneficiul de discuțiune și beneficiul de diviziune în practica modernă
    • Efectele solidarității între fidejusori
  • Fidejusiunea sau cauțiunea legală
   • Considerații preliminare privitoare la fidejusiunea legală
   • Cauțiunea cerută uzufructuarului
    • Cazul când cauțiunea se dă
    • Cazul când cauțiunea nu se dă
    • Dispensa de cauțiune
     • Scutirea de cauțiune pe cale convențională
     • Scutirea de cauțiune pe cale legală
    • Consecințele întârzierii de a da cauțiune
   • Cauțiunea cerută uzuarului și abitatorului
   • Cauțiunea cerută eredelui beneficiar
   • Cauțiunea cerută cumpărătorului
    • Dreptul comun
    • Cauțiunea cerută cumpărătorului în condițiile Legii nr. 550/2002
   • Cauțiunea cerută vânzătorului
   • Cauțiunea cerută gestionarului
   • Cauțiunea cerută în materia contractului de arendare
  • Fidejusiunea sau cauțiunea judiciară
   • Considerații introductive. Specificul fidejusiunii judiciare
   • Cauțiunile cerute în materie de executare silită
    • Câteva considerații privind cauțiunile cerute în materie de executare silită
    • Cauțiunea cerută în materia executării silite indirecte
     • Cauțiunea cerută în materia urmăririi silite mobiliare
     • Cauțiunea cerută în cazul urmăririi silite a veniturilor unui bun imobil
     • Cauțiunea cerută în materia urmăririi silite imobiliare
      • Cauțiunea cerută licitatorului în cazul urmăririi silite imobiliare
      • Cauțiunea cerută adjudecatarului pentru obținerea suspendării împărțelii prețului, până la judecarea definitivă a cererii de evicțiune formulate înaintea eliberării și distribuirii sumelor realizate prin executarea silită, în cazul urmăririi silite imobiliare
     • Cauțiunea cerută creditorului condițional în materia executării silite indirecte
    • Cauțiunea în materie de contestație la executare
     • Dreptul comun
     • Contestația la executare silită în sistemul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
    • Cauțiunea cerută în materia executării silite din dreptul comercial
   • Cauțiunea cerută în materie de execuție vremelnică
   • Cauțiunea cerută în materie de poprire asiguratorie
    • Cauțiunea cerută în materia popririi asiguratorii de drept comun
    • Cauțiunea cerută în materia de popririi asiguratorii din dreptul comercial
   • Cauțiunea cerută în materie de sechestru asigurător
    • Cauțiunea cerută când creditorul are act scris
    • Cauțiunea cerută creditorului fără act scris
    • Cauțiunea cerută creditorului fără act scris în materia sechestrului asigurător din dreptul comercial
   • Cauțiunea cerută sechestrului judiciar
   • Cauțiunea cerută în materia ordonanței președințiale
   • Cauțiunea cerută în materia recursului
   • Cauțiunea cerută în materia revizuirii
   • Cauțiunea cerută în materia suspendării hotărârilor arbitrale
   • Cauțiunea cerută creditorilor în materie de reorganizare judiciară și faliment
   • Cauțiunea cerută în materie de drept procesual penal
  • Cauțiunea reală
   • Noțiune
   • Regimul juridic al cauțiunii reale
  • Depozitele în bani și garanțiile financiare
   • Garanțiile în bani cerute în materie de drept vamal
   • Garanția în bani cerută în transporturile de mărfuri pe căile ferate
   • Garanții bănești cerute în materie de transporturi navale
   • Garanții bănești cerute în materie de drept al mediului
   • Garanția bănească cerută pentru scoaterea temporară a terenurilor din producția agricolă și silvică
   • Garanțiile bănești cerute administratorilor ori asociaților societăților comerciale
   • Garanția financiară cerută societăților comerciale care urmează să își desfășoare activitatea ca agent de muncă temporar
   • Garanțiile financiare cerute în materia valorilor mobiliare
  • Avalul
  • Cauțiunea mutuală și fondurile de garanție
   • Rezerva mutuală de garantare constituită de Casele centrale ale cooperativelor de credit și Fondul de garantare a depozitelor în sistemul organizațiilor cooperatiste de credit
    • Rezerva mutuală de garantare constituită de Casele centrale ale cooperativelor de credit
    • Fondul de garantare a depozitelor în sistemul organizațiilor cooperatiste de credit
   • Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
   • Fondul de compensare a investitorilor pe piața de capital
   • Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
   • Fondul de Garantare a Creditului Rural
   • Fondul de garantare pentru certificatele de depozit prevăzut de O.U.G. nr. 141/2002
   • Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale prevăzut de Legea 53/2003, Codul muncii
  • Cauțiunea bancară
 • Regimul juridic al unor garanții speciale
  • Garanții accesorii
   • Garanția solvabilității în contractul de comision (ducroire sau star del credere)
   • Asigurarea-credit
   • Poprirea-garanție
  • Garanțiile autonome sau independente
   • Noțiunea de garanție autonomă sau independentă
   • Solidaritatea
    • Solidaritatea ca garanție
    • Codebitorul interesat de datorie și codebitorul neinteresat de datorie
     • Codebitorul interesat de datorie
     • Codebitorul neinteresat de datorie
    • Regimul juridic general al obligațiilor solidare privite din punctul de vedere al garantării creanței
     • Introducere
     • Sursele solidarității
     • Efectele solidarității
      • Obligația asupra întregii datorii
      • Contribuția parțială la datorie
    • Concluzii. Deosebirile dintre solidaritate și fidejusiunea (cauțiunea) solidară
   • Rolul indivizibilității în creșterea securității creanței
   • Garanția independentă propriu-zisă
    • Noțiuni generale
     • Noțiune și definiție. Sediul materiei
     • Caracterizarea generală a garanțiilor independente și a scrisorii de credit standby (acreditiv în așteptare)
     • Clasificarea garanțiilor independente
      • Garanția de angajament (garantie de soumission) sau garanția de participare la licitație
      • Garanția de bună execuție
      • Garanția de restituire a avansului plătit
      • Garanția de reținere sau de menținere
      • Garanția tuturor operațiunilor descrise
      • Garanția la prima cerere
      • Garanția documentară. Comparație cu acreditivul documentar
      • Garanția de prim rang și contragaranția
     • Redactarea contractului de garanție independentă
     • Formalismul garanțiilor independente
     • Condițiile emiterii scrisorii de credit standby (creditul în așteptare) și a garanțiilor independente. Contragaranția
     • Dubla finalitate a garanțiilor independente
     • Consecințele decurgând din intervenția băncilor
    • Regimul juridic al garanțiilor independente
     • Frauda și cererile abuzive în materia garanțiilor independente
      • Categorii de cereri abuzive
      • Garanția independentă și depozitul (cauțiunea) în bani (garanțiile financiare)
      • Poziția băncilor față de cererile abuzive
      • Noțiunea de fraudă în materia garanțiilor independente
     • Mijloace de apărare acceptate
      • Principiul independenței garanției
       • Admisibilitatea independenței
       • Sisteme de drept continental ce cunosc tipuri de garanții comparabile cu garanțiile independente
       • Sistemul Common law
       • Sisteme de drept în care existența garanțiilor independente este discutată
       • Problema de a ști dacă garanțiile independente sunt transmisibile cu creanța garantată
      • Concepțiile privind independența garanției
       • Argumente în favoarea independenței totale
        • Formalismul
        • Preexistența instrumentelor de plată independente
        • Necesitățile practice
        • Finalitatea economică a garanției
        • Critica argumentelor aduse în favoarea independeței
       • Argumente în favoarea neadmiterii independenței
        • Noțiunea de garanție se opune independenței
        • Conceptul de cauză
        • Critica concepțiilor cauzaliste. Caracterul abstract al garanției independente
       • Argumente în favoarea aplicării principiilor generale
        • Independența este temperată de principii generale
        • Critica argumentelor expuse
        • Concluzii
       • Explicații complementare privind independența
        • Garanția independentă înlocuiește un depozit în garanție
         • Garanția independentă nu are ca obiect executarea contractului principal, ci consemnarea unui depozit în garanție
         • Organizarea depozitului în bani constituit ca garanție independentă
        • Garanția independentă privită ca o cambie
         • Inopozabilitatea excepțiilor din dreptul cambial
    • Stingerea garanțiilor independente
     • Necesitatea prelungirii termenului garanțiilor de angajament
     • Necesitatea prelungirii termenului garanțiilor de execuție
      • Ordinul prelungiți sau plătiți (prolongez ou payer, extend or pay)
     • Reguli de drept intern imperative ce fixează durata valabilității garanției
     • Reținerea documentului ce conține obligația de garanție
   • Garanții independente în dreptul românesc
    • Garanții independente cerute în cazul licitațiilor publice voluntare
    • Garanția financiară reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
   • Delegația-garanție
    • Aducerea unui delegat străin de datorie
    • Noțiunea de delegație de plată
    • Noțiunea de delegație-garanție
    • Regimul juridic al delegației-garanție certe. Inopozabilitatea excepțiilor
    • Regimul juridic al delegației-garanție incerte
  • Pactul de constituit sau constitutum debiti alieni – garanție aflată la granița dintre fidejusiune și garanțiile independente
  • Scrisoarea de intenții
   • Noțiune
    • Originalitatea scrisorii de intenții
    • Obligațiile ce pot fi luate prin scrisoarea de intenții
   • Scopurile scrisorii de intenții
    • Constrângerile contabile
    • Evitarea unui angajament juridic ferm
   • Forța juridică variabilă a scrisorii de intenții
    • Clasificarea scrisorilor de intenții
    • Scrisoarea de intenții fără angajament juridic
    • Scrisoarea de intenții ce face să nască o garanție personală
    • Scrisoarea de intenții ce face să nască o obligație de a face
  • Contractul de porte-forte cu rol de garanție
Garanțiile reale
 • Garanții indirecte și alte garanții
  • Proprietatea folosită ca garanție
   • Proprietatea transmisă
    • Vânzarea cu pact de răscumpărare
     • Dreptul românesc
     • Drept comparat
     • Actele juridice încheiate de Fondul Monetar Internațional - vânzări cu pact de răscumpărare?
    • Proprietatea fiduciară
   • Proprietatea rezervată
    • Clauza de rezervă a proprietății
     • Noțiune. Utilitate
     • Drept comparat
      • Dreptul german
      • Dreptul francez
      • Dreptul italian
      • Dreptul Statelor Unite ale Americii
      • Alte țări care recunosc formal clauza de rezervă a proprietății
      • Țări în care legislația nu reglementează instituția rezervei dreptului de proprietate
     • Rezerva dreptului de proprietate în dreptul românesc
    • Contractul de leasing
  • Detenția folosită ca garanție. Dreptul de retenție
   • Considerații generale
    • Definiție
    • Scurt istoric
     • Dreptul roman
     • Vechiul drept francez
     • Dreptul vechi românesc
     • Concepții asupra dreptului de retenție după adoptarea Codului civil francez
    • Natura juridică a dreptului de retenție
    • Comparație între dreptul de retenție și alte instituții juridice
     • Comparație între dreptul de retenție și excepția de neexecutare a contractului
     • Comparație între dreptul de retenție și compensație
   • Aplicații ale dreptului de retenție
    • Aplicații legislative ale dreptului de retenție în materie civilă
     • Dreptul de retenție al vânzătorului neplătit
     • Dreptul de retenție al cumpărătorului
     • Dreptul de retenție al locatarului
     • Dreptul de retenție al depozitarului
     • Dreptul de retenție în materia garanțiilor ce poartă asupra unui bun mobil
      • Dreptul de retenție al creditorului gajist
      • Dreptul de retenție al creditorului în materia garanțiilor reale mobiliare
     • Dreptul de retenție al proprietarului al cărui imobil a fost expropriat
     • Dreptul de retenție al lucrătorului însărcinat cu prelucrarea unui obiect sau a unei materii prime
     • Dreptul de retenție al comoștenitorului supus raportului
     • Dreptul de retenție al posesorului unui bun mobil pierdut sau furat, care l-a cumpărat de la târg sau la o vânzare publică ori de la un magazin care vinde asemenea lucruri
     • Dreptul de retenție al hotelierului
     • Dreptul de retenție al transportatorului
    • Cazuri neprevăzute de lege în care se pune problema existenței unui drept de retenție
     • Dreptul de retenție în vânzările sub condiție rezolutorie
     • Dreptul de retenție în vânzările anulabile
     • Dreptul de retenție al mandatarului
     • Dreptul de retenție al comodatarului
     • Dreptul de retenție al gestorului de afaceri
     • Dreptul de retenție al lucrătorului pentru cheltuielile de prelucrare sau de fabricare a obiectului sau materiei prime ce i s-a încredințat
     • Dreptul de retenție al moștenitorului aparent
     • Dreptul de retenție al terțului detentor al unui imobil ipotecat
     • Alte aplicații ale dreptului de retenție
    • Aplicații legislative ale dreptului de retenție în materie comercială
     • Dreptul de retenție al vânzătorului și dreptul de retenție al cumpărătorului în vânzările comerciale
      • Vânzarea-cumpărarea fără element de extraneitate
      • Vânzarea-cumpărarea cu element de extraneitate. Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri, încheiată la Viena la 11 aprilie 1980, ratificată de România prin Legea nr. 24/1991
      • Dreptul de retenție în accepțiunea Directivei 2000/35/CE în materia contractului de vânzare-cumpărare
     • Dreptul de retenție al cărăușului
     • Dreptul de retenție al căpitanului navei
     • Dreptul de retenție al mandatarului
     • Dreptul de retenție al comisionarului
     • Dreptul de retenție al consignatarului
   • Efectele dreptului de retenție
    • Opozabilitatea dreptului de retenție
    • Inexistența dreptului de urmărire
    • Dreptul de preferință. Comparație cu privilegiile
    • Dreptul de retenție conferă o simplă detenție precară. Consecințe
    • Indivizibilitatea dreptului de retenție
   • Încetarea dreptului de retenție
  • Acțiunile directe
  • Garanții oferite prin situații de reciprocitate
   • Generalități
   • Excepția non adimpleti contractus
   • Rezoluțiunea pentru neplata prețului
   • Compensația
  • Pseudo-garanții: Garanții negative
   • Introducere
   • Garanții negative care privesc un bun individual determinat
   • Garanții negative care privesc un patrimoniu
 • Garanții reale propriu-zise
  • Garanții ce poartă asupra unui ansamblu de bunuri. Privilegiile generale
   • Considerații generale privitoare la privilegii
    • Noțiune. Reglementare. Comparație cu gajul, cu garanțiile reale mobiliare și cu ipoteca
    • Scurt istoric
    • Natură juridică
    • Clasificarea privilegiilor
   • Privilegii generale privitoare la imobile și mobile
    • Privilegiul creanțelor statului
    • Privilegiul cheltuielilor de judecată
   • Privilegii generale asupra tuturor bunurilor mobile
    • Generalități
    • Cheltuielile de înmormântare
    • Cheltuielile ultimei boli
    • Creanțele din salariu
    • Privilegiul pentru lucruri destinate subzistenței
   • Concursul între privilegiile generale. Modificarea ordinii de preferință prin Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 138/2000
   • Modificarea ordinii de preferință prin O.G. nr. 11/1996
  • Garanții ce poartă asupra unui bun mobil
   • Privilegii speciale mobiliare
    • Generalități
    • Privilegii speciale mobiliare întemeiate pe ideea de gaj expres sau tacit
     • Privilegiul creditorului gajist
     • Privilegiul locatorului de imobile
     • Privilegiul transportatorului
     • Privilegiul hotelierului
    • Privilegii speciale mobiliare întemeiate pe ideea sporirii patrimoniului debitorului
     • Privilegiul vânzătorului unui bun mobil al cărui preț nu a fost plătit de cumpărător
     • Privilegiul cheltuielilor făcute cu conservarea bunului mobil al debitorului
     • Privilegiul arendașului pentru plata sumelor datorate pentru semințe, cheltuiala recoltei anului curent și pentru instrumentele de exploatare agricolă
    • Concursul între privilegiile speciale mobiliare și privilegiile generale
   • Gajul sau amanetul reglementat de Codul civil
    • Generalități
     • Definiție, terminologie și reglementare
      • Definiție și terminologie
      • Reglementare
     • Scurt istoric
      • Dreptul roman
      • Vechiul drept francez
      • Vechiul drept românesc
    • Caractere juridice
     • Caracterul real
     • Unilateralitatea
     • Caracterul oneros
     • Accesorialitatea
     • Indivizibilitatea
    • Condiții de valabilitate
     • Capacitatea
      • Capacitatea cerută creditorului
      • Capacitatea cerută constituitorului gajului
     • Consimțământul
     • Constituitorul trebuie să fie proprietarul bunului gajat
     • Obiectul gajului. Bunurile care pot fi gajate
     • Forma contractului de gaj
    • Efectele contractului de gaj
     • Dreptul de retenție al creditorului gajist
     • Dreptul creditorului gajist de a revendica bunul gajat de la terți
     • Dreptul de preferință al creditorului gajist
     • Obligația creditorului gajist de a conserva bunul primit în gaj
     • Obligația creditorului gajist de a nu folosi bunul în interes propriu
     • Obligația creditorului gajist de a restitui bunul primit în gaj
    • Realizarea gajului
    • Stingerea gajului
     • Stingerea pe cale de consecință
     • Stingerea pe cale principală
   • Garanția reală mobiliară reglementată prin Titlul VI al Legii nr. 99/1999
    • Noțiuni introductive
     • Reglementarea garanțiilor reale mobiliare
     • Necesitatea reglementării garanților reale mobiliare
    • Domeniul de aplicare
     • Acte juridice cărora li se aplică regulile garanției reale mobiliare în ceea ce privește ordinea de prioritate, publicitatea și executarea
     • Aplicabilitatea în cazul gajului civil
     • Excluderea aplicării
    • Contractul de garanție reală mobiliară
     • Noțiune
     • Caractere juridice
      • Caracter sinalagmatic sau unilateral?
      • Caracterul accesoriu
      • Caracterul real al garanției cu deposedare. Caracter consensual sau caracter solemn al garanției fără deposedare?
      • Caracterul indivizibil
      • Debitorul trebuie să dispună de un drept eventual asupra bunului dat în garanție
      • Contractul de garanție dă naștere unui drept real de garanție în favoarea creditorului
      • Contractul de garanție reală mobiliară este titlu executoriu
     • Subiectele contractului de garanție
     • Obiectul contractului de garanție
     • Obligații ce pot fi garantate
     • Publicitatea garanției reale mobiliare și ordinea de preferință
      • Publicitatea prin înscriere în arhivă
      • Publicitatea prin alte forme decât înscrierea în arhivă
      • Ordinea de preferință
     • Efectele contractului de garanție mobiliară
      • Premisele producerii efectelor contractului de garanție mobiliară între părți
      • Drepturile și obligațiile debitorului
       • Drepturi
        • Dreptul de a administra și de a dispune de bun
       • Obligații
        • Obligația de întreținere a bunului și de a-l folosi ca un bun proprietar
        • Obligația de a permite creditorului accesul la inspectarea bunului
        • Obligația de a suporta cheltuielile rezonabile
      • Drepturile și obligațiile creditorului
       • Drepturi
        • Dreptul de a verifica (inspecta) bunul afectat garanției
        • Dreptul creditorului de a considera că obligația garantată a devenit exigibilă și de a trece la urmărirea silită, în cazurile prevăzute de lege
        • Dreptul creditorului de luare în posesie a obiectului garanție sau de a reține bunul afectat garanției și dreptul de a-l vinde pentru a obține plata obligațiilor garantate
        • Dreptul de a percepe fructele sau dobânzile bunului afectat garanției
        • Dreptul de retenție pentru cheltuielile făcute cu preluarea și păstrarea bunului
        • Dreptul de a transmite garanția reală mobiliară
       • Obligații
        • Obligația de întreținere a bunului și de a-l folosi ca un bun proprietar
        • Obligația de restituire
      • Suportarea cheltuielilor cu bunul de către partea care are bunul în posesia sa
     • Executarea garanției reale mobiliare
      • Dreptul de alegere între procedura de drept comun și procedura prevăzută de Titlul VI al Legii nr. 99/1999
      • Condițiile executării garanției reale
      • Luarea în posesie a bunului
       • Intrarea în posesie în mod pașnic
       • Intrarea în posesia bunului cu ajutorul executorului judecătoresc
      • Vânzarea bunului afectat garanției
      • Distribuirea sumei de bani obținută în urma vânzării bunului
      • Particularități privind executarea garanției asupra unor bunuri
       • Executarea asupra sumelor depuse într-un cont în bancă
       • Executarea asupra titlurilor negociabile
       • Executarea asupra titlurilor negociabile
       • Executarea asupra unor drepturi de creanță
     • Stingerea garanției reale mobiliare
      • Cazuri de încetare
      • Publicitatea încetării garanției
   • Ipoteca mobiliară, gajul fără deposedare și garanția reală mobiliară în diferite situații. Drept român și drept comparat
    • Generalități
    • Garanții care oferă un drept de urmărire complet
     • Garanții asupra mijloacelor de transport
      • Garanții asupra mijloacelor de transport pe apă
       • Noțiune. Reglementare
       • Gajul și garanția reală mobiliară asupra navei
       • Ipoteca asupra navei
      • Garanții asupra mijloacelor de transport aerian
      • Garanții asupra autovehiculelor
     • Garanția asupra fondului de comerț
     • Garanția asupra filmelor cinematografice
     • Garanția asupra echipamentelor profesionale
     • Garanția asupra echipamentelor, instalațiilor, mașinilor agricole și a altora asemenea. Warantele agricole asupra bunurilor certe
     • Garanția asupra materialelor și mobilierelor hotelurilor. Warantele hoteliere
    • Garanțiile asupra bunurilor fungibile
     • Garanția asupra bunurilor agricole fungibile. Warantele agricole asupra bunurilor fungibile
     • Garanții în domeniul petrolier. Warantele petroliere
   • Regimul juridic al actelor încheiate de casele de amanet
  • Garanții ce poartă asupra unui bun imobil
   • Privilegii speciale asupra bunurilor imobile
    • Noțiuni generale
    • Enumerarea privilegiilor imobiliare speciale
    • Privilegiul vânzătorului de imobile
    • Privilegiul copărtașilor
    • Privilegiul arhitecților și antreprenorilor
    • Privilegiul în caz de separație de patrimonii
    • Concursul între privilegiile imobiliare
   • Ipoteca
    • Generalități
     • Noțiune. Reglementare
     • Scurt istoric
    • Caractere juridice
     • Caracterul real
     • Accesorialitatea
     • Caracterul imobiliar
     • Indivizibilitatea
     • Ipoteca este supusă principiului specializării
    • Felurile ipotecii
     • Introducere
     • Ipoteca convențională
      • Noțiune
      • Condiții de valabilitate
       • Condiții de fond
        • Condiția capacității
        • Condiția calității de proprietar al constituitorului ipotecii
       • Condiții de formă
      • Efectele ipotecii convenționale
       • Efectele față de debitor
       • Efectele față de creditor
        • Dreptul de preferință
        • Dreptul de urmărire
       • Efectele față de terții dobânditori ai imobilului
        • Excepții opozabile creditorului. Caracterizare generală
        • Plata
        • Delăsarea imobilului ipotecat
        • Purga
        • Executarea silită
      • Aspecte privind publicitatea
     • Ipoteca legală
      • Noțiune
      • Cazurile de ipoteci legale
       • Ipoteci legale propriu-zise
        • Ipoteca legatarilor cu titlu particular ai unor sume de bani sau bunuri fungibile asupra imobilelor succesorale, prevăzută de art. 902 alin. 2 C. civ.
        • Ipoteca prevăzută de Decretul-lege nr. 61/1990, Legea nr. 85/1992 și Legea nr. 114/1996
        • Ipoteca prevăzută de O.U.G. nr. 174/2002
        • Ipoteca prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată
        • Ipoteca prevăzută de Codul de procedură penală
       • Ipoteci convenționale a căror constituire este prevăzută de lege
        • Ipoteca prevăzută de Legea nr. 22/1969
        • Ipoteca prevăzută de Legea nr. 541/2002
    • Stingerea ipotecii
     • Stingerea pe cale principală
      • Renunțarea creditorului
      • Prescripția
      • Pierderea bunului grevat
      • Stingerea dreptului ipotecat
      • Rezoluțiunea sau anularea dreptului de proprietate al constituitorului
      • Consolidarea
      • Purga
     • Stingerea pe cale accesorie
      • Darea în plată
      • Novațiunea
      • Plata prin subrogație
    • Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare
   • Garanția imobiliară prevăzută de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • Garanții reale în dreptul comparat nereglementate în dreptul român
  • Antichreza
   • Dreptul român
   • Drept comparat
  • Ipoteca judiciară
Anexe
 • Proiectul de Cod Civil elaborat de Ministerul Justiției în anul 2004
 • Proiectul de Cod Civil elaborat de Ministerul Justiției în anul 2000

cumpără acest produs ...
 

Disponibilitate: Produsul se află pe stoc în depozitul propriu CrysSoft Euroalia. Stocul se actualizează zilnic.
Termen de livrare: pachetele sunt expediate în 1-2 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii și ajung la destinație în 3-5 zile lucrătoare. Produsele sunt expediate direct din depozitul nostru, prin Poșta Română în sistem ramburs.
Taxe poștale: gratuit pentru pachetele de peste 150 de lei, între 6 și 8 lei pentru comenzi sub 75 de lei și reduceri progresive între 75 și 150 de lei.
Cadou: Pachetele ce conțin cărți primesc cadou un semn de carte, indiferent de valoarea comenzii!

Comentarii: Nu există nici un comentariu...

Adaugă un comentariu...


Vă mai recomandăm:
Drept bancar. Culegere de spețe. Modele de contracte, Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  culegere de spețe,  39,31 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Drept bancar. Culegere de spețe. Modele de contracte, Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  jurisprudență,  73,98 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Codul de procedură penală român adnotat, Florin Ciutacu, Sigma
carte,  second hand,  drept,  11,09 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Drept civil român. vol. III. Teoria generală a obligațiilor. Culegere de spețe. Modele de contracte. Modele de acțiuni, Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  culegere de spețe,  60,10 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Drept procesual civil. Culegere de spețe. Modele de contracte. Modele de acțiuni, Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  culegere de spețe,  74,17 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Românii și "Tâlharii Romei", Mihai Ungheanu, Phobos
carte,  istorie,  monografie,  80,91 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Tratat de dreptul mediului. Ediția 3, Mircea Duțu, C. H. Beck
carte,  second hand,  tratat,  317,88 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Germanitatea și literele române, Bogdan Mihai Dascălu, Fundația Culturală Ideea Europeană
carte,  monografie, critică, eseu,  analize literare,  55,44 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Corticoterapia în neurologie, Prof. Dr. Constantin Popa, Medicală Amaltea
carte,  medicină,  dosar,  14,40 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Poate nu știați...  
       Petru un produs, două sau trei în coșul de cumpărături, taxele poștale sunt aproape la fel. Așa că nu ezita să mai adaugi un produs...  

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker