E-mail:   parola:  
Căutare avansată Cont nou | Cont nou pentru firme | Ai uitat parola?
Cărți     Drept
 Cărți
    Monografie, critică, eseu
    Contemporani
    Dezvoltare personală
    Istorie
    Dosar
    SF, horror
    Clasici
    Drept
    Trup, minte, spirit
    Versuri
    Junior
    Filosofie
    Business - Economie
    Paranormal
    Părinți
    Polițiste
    Thriller, aventuri
    Enciclopedii, dicționare
    Medicină
    Naturiste
    Psihologie, psihanaliză
    La taifas
    Dragoste
    Religii
    Practic
    Turism
    Aventurile copilăriei
    Culinare
    Teatru
    Educație
    Umor
    Western
    Limbi străine, dicționare
    Bibliografie școlară
    Capodopere
    Album
    Război
    Hai la joacă
    Sport
    Arte marțiale
    Capă și spadă
    Second hand
 CD-uri audio
    Limbi străine, dicționare
 Softuri
    E-books
 Hărți
    Turistice
 Reviste
    Legislație, drept
    Cuvinte încrucișate
    Second hand
 Cele mai cumpărate
    În oglinda destinului
 Noutăți în magazin
    Karma norocului
    Femeile înșală bărba ...
    Ludovic al XVI-lea
    Ghidul peșterilor di ...
    Dreptul securitatii ...
 Lista noutăților
       
 EUROALIA+
    Program de afiliere
    Login afiliați
    Platforma SOL
 Pune o întrebare
    SC CrysSoft SRL
    Prin e-mail:
        
    Întrebări frecvente
 

Dreptul securitatii sociale

  Alexandru Țiclea
Adaugă Dreptul securitatii sociale în coșul de cumpărături ...
Coperta cărții Dreptul securitatii sociale
Mărește coperta cărții Dreptul securitatii socialemărește coperta

Editura:
     Universul Juridic
Anul apariției: 2009

curs universitar, 492 pag.
Format: 17x24 cm
ISBN: 978-973-127-136-1

Preț: 116,56 lei
Cod produs: CAD0004B


Adaugă Dreptul securitatii sociale în coșul de cumpărături ...
curs universitar * ediția a II-a revăzută și adăugită

     Dreptul securității sociale cuprinde normele juridice ce reglementează relațiile de asigurări sociale, precum și pe cele ce privesc asistența socială.
     Prin intermediul său, persoana fizică este protejată de riscurile sociale care îi afectează existența. Protecția începe adesea înainte de naștere (îngrijirile prenatale) și se prelungește după moarte (pensiile de urmaș).
     Importanța securității sociale este relevată și de reglementările speciale în materie existente în Uniunea Europeană.
     Lucrarea conține informații numerose și utile care se adresează nu numai studenților, dar și practicienilor și teoreticienilor în domeniu.

cumpără acest produs ...

     Selecțiuni din Cuprins:
Introducere în dreptul securității sociale
 • Securitatea socială și riscurile sociale
 • Sistemele de securitate socială
 • Apariția și dezvoltarea sistemelor de securitate socială
 • Securitatea socială în documentele internaționale
 • Definiția și obiectul dreptului securității sociale Asigurările sociale - instituție a dreptului securității sociale
 • Asistența socială - instituție a dreptului securității sociale
 • Principiile dreptului securității sociale
 • Izvoarele dreptului securității sociale
Asigurările sociale de sănătate
 • Noțiune și reglementare
 • Principiile asigurărilor sociale de sănătate
 • Concepte privind asigurările sociale de sănătate
 • Asigurații sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • Drepturile și obligațiile asiguraților
 • Servicii medicale profilactice suportate din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
 • Servicii medicale curative suportate din fondul național unic de asigurări sociale
 • Medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și alte mijloace terapeutice
 • Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu
 • Alte servicii speciale
 • Servicii medicale acordate asiguraților pe teritoriul altor state
 • Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul național unic de asigurări sociale de sănătate
 • Asigurarea calității pachetului de servicii de bază pentru asigurați
 • Utilizarea și administrarea fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
 • Constituirea caselor de asigurări de sănătate
 • Atribuțiile caselor de asigurări de sănătate
 • Răspunderi și sancțiuni
 • Cardul european de asigurări sociale de sănătate
 • Cardul național de asigurări sociale de sănătate
 • Asigurările voluntare de sănătate
 • Contractul de asigurare voluntară de sănătate
 • Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
 • Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
 • Concedii și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă
 • Concediul și indemnizația de maternitate
 • Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului
 • Concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav
 • Concediul și indemnizația de risc maternal
 • Ajutorul de deces
 • Alte dispoziții privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
 • Noțiunea și principiile asigurării pentru accidente de munca și boli profesionale în sistemul național
 • Raporturile de asigurare și riscurile asigurate
 • Persoanele asigurate (asigurații)
 • Asiguratorul
 • Obiectivele asigurării
 • Prestații și servicii de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale
  • Enumerare
  • Prestații și servicii pentru investigare, diagnosticare medicală și recuperarea capacității de muncă
  • Prestații și servicii pentru reabilitare și reconversie profesională
  • Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
  • Indemnizația pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizația pentru reducerea timpului de muncă
  • Compensații pentru atingerea integrității
  • Despăgubiri în caz de deces
  • Rambursări la cheltuieli
 • Comunicarea și constatarea accidentelor de munca și a bolilor profesionale
 • Prevenirea accidentelor de munca și a bolilor profesionale
 • Organizarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale
 • Contribuția de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
 • Veniturile și cheltuielile asigurărilor pentru accidente de munca și boli profesionale
 • Răspunderea juridică
 • Jurisdicția asigurărilor pentru accidente de munca și boli profesionale
 • Reglementarea comunitară - Regulamentul nr. 1408/71
Asigurările pentru șomaj și măsurile pentru prevenirea șomajului
 • Șomajul - fenomen social
 • Evoluția și structura șomajului în sistemul național
 • Măsuri prevăzute de Legea nr. 76/2002 în vederea protecției persoanelor împotriva riscului de șomaj
 • Concepte utilizate de Legea nr. 76/2002
 • Indicatori statistici privind piața muncii
 • Clasificarea ocupațiilor din România (COR)
 • Beneficiarii sistemului asigurărilor pentru șomaj
 • Categoriile de asigurați în sistemul asigurărilor pentru șomaj
 • Organe cu atribuții în domeniul asigurărilor pentru șomaj
  • Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
  • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  • Institutul Național de Statistică
 • Bugetul asigurărilor pentru șomaj
  • Veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj
  • Cheltuielile în cadrul bugetului asigurărilor pentru șomaj
 • Persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj
 • Persoanele asimilate șomerilor
 • Persoanele care nu beneficiază de indemnizație de șomaj
 • Condiții pentru nașterea dreptului la indemnizația de șomaj
 • Data de la care se dobândește dreptul de a primi indemnizația de șomaj
 • Cuantumul indemnizației de șomaj
 • Obligațiile persoanelor care beneficiază de indemnizație de șomaj
 • Suspendarea plății indemnizațiilor de șomaj
 • Încetarea plății indemnizației de șomaj
 • Recuperarea sumelor plătite fără temei legal
 • Măsuri pentru prevenirea șomajului
 • Servicii oferite solicitanților de locuri de muncă în vederea creșterii șanselor de ocupare
 • Normele comunitare - Regulamentul nr. 1408/72
Sistemul public de pensii
 • Caracteristici ale sistemului național public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
 • Persoanele asigurate (Asigurații)
 • Angajatorii
 • Declarația de asigurare
 • Contribuția de asigurări sociale
 • Stagiul de cotizare
 • Prestațiile de asigurări sociale
 • Bugetul asigurărilor sociale de stat
 • Noțiunea și categoriile de pensii
 • Principiile dreptului la pensie
 • Pensia pentru limita de vârstă
  • Condițiile privind vârsta și stagiul de cotizare
  • Cazurile de reducere a vârstelor de pensionare
  • Reglementări specifice pentru pensionarea unor categorii profesionale
  • Calculul pensiei pentru limita de vârstă
 • Pensia anticipată și pensia anticipată parțială
 • Pensia de invaliditate
  • Condițiile de pensionare
  • Gradele de invaliditate
  • Calculul pensiei
  • Revizuirea medicală
 • Pensia de urmaș
  • Pensia de urmaș pentru copii
  • Pensia de urmaș pentru soțul supraviețuitor
  • Cuantumul pensiei de urmaș
 • Stabilirea și plata pensiilor
  • Preliminarii
  • Decizia de pensie
  • Plata pensiilor
 • Recalcularea și modificarea pensiilor
 • Cumulul pensiei cu alte venituri
 • Răspunderea juridică
 • Jurisdicția asigurărilor sociale
 • Normele comunitare - Regulamentul nr. 1408/71
Sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • Principii ale sistemului public de pensii ale agricultorilor
 • Concepte utilizate de Legea nr. 263/2008
 • Persoanele asigurate
 • Declarația de asigurare
 • Stagiul de cotizare
 • Prestațiile sociale
 • Bugetele pensiilor pentru agricultori
 • Contribuția pentru pensia de agricultor
 • Pensia pentru limita de vârstă
 • Pensia anticipată
 • Pensia de invaliditate
 • Pensia de urmaș
 • Calculul pensiei de agricultor
 • Stabilirea și plata pensiilor
 • Recuperarea sumelor plătite necuvenit
 • Alte drepturi de asigurări sociale
 • Răspunderea juridică
  • Răspunderea penală
  • Contravenții
 • Jurisdicția asigurărilor sociale
Pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
 • Caracteristici ale sistemului propriu de asigurări sociale pentru avocați
 • Membrii Casei de Asigurări a Avocaților
 • Contribuția de asigurări sociale
 • Stagiul de cotizare
 • Prestațiile de asigurări sociale
 • Bugetul sistemului asigurărilor sociale pentru avocați
 • Categorii de pensii
 • Pensia pentru limita de vârstă
  • Condițiile privind vârsta și stagiul de cotizare
  • Calculul pensiei
 • Pensia de retragere definitivă din profesie
 • Pensia de retragere anticipată definitivă din profesie
 • Pensia de invaliditate
  • Condițiile de pensionare
  • Gradele de invaliditate
  • Revizuirea medicală
 • Pensia de urmaș
  • Pensia de urmaș pentru copii
  • Pensia de urmaș pentru soțul supraviețuitor
  • Cuantumul pensiei de urmaș
 • Reactualizarea pensiilor
 • Stabilirea și plata pensiilor
  • Cererea de pensie
  • Decizia de pensie
  • Plata pensiilor
 • Alte drepturi de asigurări sociale
 • Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
 • Indemnizația de maternitate
 • Indemnizația pentru creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav
 • Indemnizația pentru părintele avocatului
 • Ajutoare pentru procurarea de proteze și materiale medico-sanitare
 • Ajutoare de deces
 • Calculul și plata indemnizațiilor de asigurări sociale
 • Recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale
 • Jurisdicția asigurărilor sociale
Pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale personalului diplomatic și consular
 • Caracteristici ale sistemului de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
 • Beneficiarii sistemului de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular
 • Vechimea în diplomație
 • Categoriile de pensii
 • Pensia de serviciu
  • Pensiile membrilor personalului diplomatic și consular aflate în plată
  • Pensiile membrilor personalului diplomatic și consular și a celorlalte persoane care au desfașurat activitate de comerț exterior și cooperare economică internațională
  • Actualizarea pensiilor de serviciu
 • Pensia de urmaș
 • Fondurile necesare pentru plata pensiei de serviciu
 • Contribuțiile la pensia suplimentară achitate în valută
Pensiile militare de stat
 • Caracteristici ale sistemului pensiilor militare de stat
 • Beneficiarii pensiilor militare de stat
 • Fondurile necesare pentru plata pensiilor militare de stat și a altor drepturi de asigurări sociale
 • Prestațiile de asigurări sociale și condițiile de muncă
 • Vechimea in serviciu
 • Categoriile de pensii militare de stat
 • Pensia de serviciu
  • Pensia de serviciu pentru limita de vârstă
  • Pensia de serviciu anticipată
  • Pensia de serviciu anticipată parțială
  • Pensia de serviciu anticipată sau anticipată parțială pentru cadrele militare care desfășoară activitatea în condiții de muncă deosebite sau speciale
  • Pensia de serviciu anticipată sau anticipată parțială pentru personalul navigant pe aeronave de vânătoare, vânătoare-bombardament și cercetare, supersonice, precum și scafandrii
  • Dreptul la pensie în cazul degradării militare sau pierderii gradului militar
  • Transferarea drepturilor de pensie militară
  • Calculul pensiei militare de stat
 • Pensia de invaliditate
  • Condițiile de pensionare
  • Gradele de invaliditate
  • Calculul pensiei
  • Revizuirea medicală
 • Pensia de urmaș
  • Pensia de urmaș pentru copii
  • Pensia de urmaș pentru soțul supraviețuitor
  • Cuantumul pensiei de urmaș
 • Actualizarea pensiilor
 • Stabilirea și plata pensiilor
  • Data de la care se acordă dreptul la pensie
  • Decizia de pensie
  • Plata pensiilor
 • Modificarea pensiilor
 • Cumulul pensiei cu alte venituri
 • Răspunderea juridică
Pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
 • Caracteristici ale pensiilor de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
 • Beneficiarii pensiilor și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
 • Fondurile necesare pentru plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
 • Prestațiile de asigurări sociale
 • Vechimea în serviciu
 • Categoriile pensiilor de stat ale polițiștilor
 • Pensia de serviciu
  • Categorii de pensii
  • Pensia de serviciu pentru limita de vârstă
  • Pensia de serviciu anticipată
  • Pensia de serviciu anticipată parțială
  • Dreptul la opțiune între diferite categorii de pensii
  • Pensia de serviciu anticipată sau anticipată parțială pentru polițiștii care își desfășoară activitatea în condiții de muncă deosebite sau speciale
  • Recalcularea pensiei în cazul polițiștilor pensionați în perioada în care împotriva lor s-a început urmărirea penală sau au fost trimiși în judecată
  • Dreptul de a opta pentru pensie militară de stat
  • Transferarea drepturilor de pensie ale politiștilor
  • Calculul pensiei
  • Încadrarea în muncă a polițiștilor beneficiari ai pensiei de serviciu
 • Pensia de invaliditate
  • Condițiile de pensionare
  • Gradele de invaliditate
  • Calculul pensiei
  • Revizuirea medicală
 • Pensia de urmaș
  • Pensia de urmaș pentru copii
  • Pensia de urmaș pentru soțul supraviețuitor
  • Cuantumul pensiei de urmaș
 • Actualizarea pensiilor
 • Stabilirea și plata pensiilor
  • Data de la care se acordă dreptul la pensie
  • Decizia de pensie
  • Plata pensiilor
 • Cumulul pensiei de urmaș cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională
 • Stabilirea drepturilor de pensie în raport cu vechimea dobândită după pensionare
 • Răspunderea juridică
Pensiile private
 • Caracteristici generale ale sistemului pensiilor private
 • Definirea unor termeni și expresii
 • Fondul de pensii private
 • Autorizarea schemei de pensii private și a fondului de pensii
 • Investițiile fondului de pensii
 • Participanții
 • Contribuția la fondul de pensii
 • Conturile participanților
 • Pensia privată
 • Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie
 • Răspunderea juridică
  • Răspunderea contravențională
  • Răspunderea penală
Pensiile facultative
 • Caracteristici generale ale sistemului pensiilor facultative
 • Înființarea societăților de pensii, autorizarea și retragerea autorizației administratorilor
 • Înființarea, autorizarea și retragerea autorizației fondurilor de pensii facultative
 • Transferurile între fondurile de pensii facultative
 • Participanți și contribuții
 • Conturile participanților și evaluarea activelor
 • Dreptul la pensie
 • Interdicții
 • Răspunderea juridică
Sistemul național de asistență socială
 • Considerații generale
 • Dreptul la asistență socială
 • Serviciile sociale
 • Prestațiile sociale
 • Personalul din sistemul de asistență socială
 • Organizarea și funcționarea sistemului național de asistență socială
 • Procedura acordării prestațiilor sociale
Ajutorul social, serviciile sociale și cantinele de ajutor social
 • Considerații generale privind ajutorul social
 • Beneficiarii ajutorului social
 • Condițiile necesare pentru atribuirea ajutorului social
 • Primirea și soluționarea cererilor pentru acordarea ajutorului social
 • Stabilirea cuantumului și plata ajutorului social
 • Obligațiile titularilor de ajutor social și modificarea acestuia
 • Suspendarea și încetarea plății ajutorului social
 • Alte categorii de prestații familiale
 • Recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social
 • Serviciile sociale
  • Dispoziții generale privind serviciile sociale
  • Tipologia serviciilor sociale
  • Furnizorii de servicii sociale
  • Beneficiarii de servicii sociale
  • Procedura de acordare a serviciilor sociale
  • Jurisdicția serviciilor sociale
  • Răspunderea personalului de specialitate
 • Cantinele de ajutor social
Drepturi de asistență socială ale copiilor
 • Prestațiile familiale
 • Prestațiile familiale potrivit Regulamentului 1408/71/CEE
 • Noțiunea și caracteristicile alocației de stat pentru copii
 • Titularul dreptului la alocația de stat pentru copii și beneficiarul acesteia
 • Categoriile de copii care au dreptul la alocație
 • Procedura de stabilire și plata a alocației
 • Recuperarea sumelor plătite necuvenit cu titlu de alocație de stat pentru copii
 • Noțiunea și specificul alocației familiale complementare și alocației de susținere pentru familia monoparentală
 • Titularul dreptului la alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
 • Categoriile de familii. Alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
 • Livretul de familie
 • Stabilirea și plata drepturilor
 • Recuperarea sumelor încasate necuvenit
 • Răspunderea juridică
 • Jurisdicția drepturilor reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2003
 • Noțiuni introductive privind protecția și promovarea drepturilor copilului
 • Beneficiarii dreptului la protecție și asistență și persoanele responsabile pentru exercitarea acestui drept
 • Principiile respectării și garantării drepturilor copilului
 • Drepturile și libertățile copilului
 • Mediul familial și îngrijirea alternativă
 • Sănătatea și bunăstarea copilului
 • Educație, activități recreative și culturale
 • Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi
  • Preliminarii
  • Plasamentul
  • Plasamentul in regim de urgență
  • Supravegherea specializată
 • Monitorizarea aplicării măsurilor de protecție specială
 • Protecția copiilor refugiați precum și protecția copiilor în caz de conflict armat
 • Protecția copilului care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal
 • Protecția copilului împotriva exploatării
 • Protecția copilului împotriva consumului de droguri
 • Protecția copilului împotriva abuzului sau neglijenței
 • Protecția copilului împotriva răpirii sau oricăror forme de traficare și împotriva altor forme de exploatare
 • Reguli speciale de procedură
 • Răspunderi și sancțiuni
Asistența socială a persoanelor vârstnice
 • Noțiunea de persoană vârstnică
 • Reglementarea măsurilor de asistență socială a persoanelor vârstnice
 • Evaluarea situației persoanelor vârstnice care necesită asistență socială
 • Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice
 • Organizarea și funcționarea căminelor pentru persoane vârstnice
 • Procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de asistență socială pentru persoanele vârstnice
 • Finanțarea asistenței sociale pentru persoanele vârstnice
Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Noțiunea de persoană cu handicap
 • Principii fundamentale
 • Semnificația unor termeni și expresii
 • Încadrarea în grad de handicap
 • Principiile care stau la baza protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap
 • Drepturi de care beneficiază persoanele cu handicap
 • Obligațiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentanților legali
 • Servicii sociale
 • Asistentul personal
 • Asistentul personal profesionist
 • Centre pentru persoanele cu handicap
 • Prestații sociale pentru persoanele cu handicap
 • Accesibilități pentru persoanele cu handicap
 • Orientarea și formarea profesională
 • Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Protecția socială a veteranilor, invalizilor, orfanilor și văduvelor de război, precum și a foștilor deținuți politici
 • Calitatea de veteran de război
 • Văduva de război
 • Drepturile veteranilor și văduvelor de război, potrivit Legii nr. 44/1994
 • Drepturile acordate invalizilor, orfanilor și văduvelor de război, potrivit Legii nr. 49/1999
 • Indemnizații acordate invalizilor de război, veteranilor de război și văduvelor de război, potrivit Legii nr. 49/1991
 • Drepturile foștilor deținuți politici

cumpără acest produs ...
 

Disponibilitate: Produsul se află pe stoc în depozitul propriu CrysSoft Euroalia. Stocul se actualizează zilnic.
Termen de livrare: pachetele sunt expediate în 1-2 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii și ajung la destinație în 3-5 zile lucrătoare. Produsele sunt expediate direct din depozitul nostru, prin Poșta Română în sistem ramburs.
Taxe poștale: gratuit pentru pachetele de peste 150 de lei, între 6 și 8 lei pentru comenzi sub 75 de lei și reduceri progresive între 75 și 150 de lei.
Cadou: Pachetele ce conțin cărți primesc cadou un semn de carte, indiferent de valoarea comenzii!

Comentarii: Nu există nici un comentariu...

Adaugă un comentariu...


Vă mai recomandăm:
Dreptul mediului, Florin Făiniși, Pinguin Book
carte,  drept,  curs universitar,  66,47 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Cursuri de Drept procesual penal și de Criminalistică. Prelegeri, studii, articole, comentarii și opinii juridice. Articole, comentarii și opinii juridice, sociale și politice, George G. Vrăbiescu, Nicolae G. Vrăbiescu, Themis Cart
carte,  drept,  curs universitar,  197,19 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Dr. Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  curs universitar,  34,67 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Drept internațional privat, Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  curs universitar,  57,81 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Drept civil român. Drepturi reale. Note de curs. Modele de contracte. Modele de acțiuni, Cristian Jora, Florin Ciutacu, Sigma
carte,  second hand,  curs universitar,  80,91 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Psihologie judiciară, Prof. Univ. Dr. Tudorel Badea Butoi, psih. dr. expert criminalist, Solaris Print
carte,  psihologie, psihanaliză,  curs universitar,  110,78 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Drept civil român. vol. III. Teoria generală a obligațiilor. Culegere de spețe. Modele de contracte. Modele de acțiuni, Florin Ciutacu, Themis Cart
carte,  drept,  culegere de spețe,  60,10 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Asasinii, Pierre Bellemare, Jean-François Nahmias, Aldo Press
carte,  polițiste,  povestiri polițiste,  15,12 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Necropolis, Florin Pîtea, Amaltea
carte,  sf, horror,  proză s.f.,  28,91 lei,   mai multe detalii ...   cumpără acest produs ...
Poate nu știați...  
       Puteți să vedeți doar imaginile cărților, dacă alegeți la categorii opțiunea Afișează doar imagini. Astfel puteți vedea 60 de titluri odată!  

eXTReMe Tracker
eXTReMe Tracker